Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • Liczba punktów MEiN: 40
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043
  • Każdemu autorowi tekstu publikowanego w Polskim Forum Psychologicznym przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją międzynarodową 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Monika Deja

Dorota Suwalska-Barancewicz

Aleksandra Wolska
Magdalena Grabowska

W numerze 3/2021

 

Roman Ossowski, Janusz Trempała: Wspomnienie - Prof. dr hab. Paweł Izdebski

Beata Ziółkowska, Agata Dobrogoszcz: Tendencje bigorektyczne u kobiet trenujących siłowo w zależności od ich płci psychologicznej oraz obrazu własnego ciała

Anna Mańkowska, Stanisława Steuden: Samoocena i satysfakcja z wyglądu własnego ciała u kobiet oczekujących narodzin dziecka i bezdzietnych

Łukasz Kapica: Czy zmniejszanie wymagań stanowi kategorię przekształcania pracy i wiąże się z zaangażowaniem w pracę?

Monika Berej, Andrzej Sękowski: Siła efektu zastosowania komunikatów perswazyjnych indukujących perfekcjonizm i nadzieję na sukces u sportowców

Sebastian Skalski: COVID-19 related fear during the economic freeze in Poland

Marta Rokosz, Ryszard Poprawa, Katarzyna Tabiś, Maciej Barański, Bianka Lewandowska: Analiza zmian w zakresie zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych oraz stresu i radzenia sobie z nim w pierwszych miesiącach pandemii COVID-19 w 2020 roku wśród kobiet