Komitet Redakcyjny

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Hanna Liberska, hanna.liberska@ukw.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego
prof. dr hab. Janusz Trempała, tremjan@ukw.edu.pl

Redaktor statystyczny
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, cizbar@ukw.edu.pl

Redaktor językowy
mgr Agnieszka Wiśniewska

Sekretarze Redakcji
dr Monika Deja, pfp@ukw.edu.pl 
dr Aleksandra Wolska
dr Magdalena Grabowska

Adres
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Adres e-mail do korespondencji: pfp@ukw.edu.pl