Komitet Redakcyjny

Instytut Psychologii UKW

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego

Redaktor Naczelny: 
prof. dr hab. Hanna Liberska, hanna.liberska@ukw.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. dr hab. Janusz Trempała, tremjan@ukw.edu.pl

Redaktor statystyczny:
dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, cizbar@ukw.edu.pl

Redaktor językowy:
mgr Agnieszka Wiśniewska 

Sekretarze Redakcji:
dr Monika Deja pfp@ukw.edu.pl 
dr Aleksandra Wolska
dr Magdalena Grabowska 

Adres
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Adres e-mail do korespondencji: pfp@ukw.edu.pl