Kontakt

Kontakt z redakcją czasopisma i serwisu internetowego:

Redaktor Naczelny

Hanna Liberska, e-mail: hanna.liberska@op.pl

Sekretarz Redakcji

Dorota Suwalska-Barancewicz, e-mail: pfp@ukw.edu.pl

Serwis Online

Magdalena Grabowska, magda-gra@wp.pl 

Sprzedaż

W sprawie zakupu numerów czasopisma prosimy o kontakt z Wydawnictwem UKW: http://www.wydawnictwo.ukw.edu.pl/