Kontakt

Kontakt z redakcją czasopisma i serwisu internetowego

Redaktor Naczelny
Hanna Liberska, e-mail: hanna.liberska@op.pl

Sekretarz Redakcji
Dorota Suwalska-Barancewicz, e-mail: pfp@ukw.edu.pl

Serwis Online
Magdalena Grabowska, magda-gra@wp.pl

Sprzedaż

W sprawie zakupu numerów czasopisma prosimy o kontakt z Wydawnictwem UKW:
www.wydawnictwo.ukw.edu.pl