Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • Liczba punktów MEiN: 40
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043
  • Każdemu autorowi tekstu publikowanego w Polskim Forum Psychologicznym przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją międzynarodową 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Informujemy, że w aktualnej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Polskie Forum Psychologiczne zostanie zasilone środkami ministerialnymi w latach 2022-2024. Dotacja przyczyni się do podniesienia poziomu czasopisma i wdrożenia publikowanych artykułów do międzynarodowego obiegu wyników badań naukowych.

Redakcja

Redaktor NaczelnyHanna Liberska

Zastępca Redaktora NaczelnegoJanusz Trempała

Sekretarze Redakcji

Monika Deja
Dorota Suwalska-Barancewicz
Aleksandra Wolska
Magdalena Grabowska

Redakcja językowa

Katarzyna Jenek

W numerze 1/2023

Anna Józefczyk: Hedonic and eudaimonistic well-being: integration of the perspectives as a direction for further research

Natalia Pilarska, Nikola Siemińska, Weronika Skonieczna: Self-care and risk of postpartum depression

Ryszard Praszkier: The empassion scale: introduction, validation, and application

Magdalena Szydłowska, Danuta Borecka-Biernat: Parental attitudes in the retrospective assessment of adults and the quality of interpersonal relationship towards siblings

Jarosław Grobelny: Development and validation of the SMAT-G cognitive abilities test

Tina Lindhard, Marzanna Farnicka: Socio-technological revolution: consequences to education