Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • Liczba punktów MEiN: 40
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043
  • Każdemu autorowi tekstu publikowanego w Polskim Forum Psychologicznym przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją międzynarodową 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Monika Deja

Dorota Suwalska-Barancewicz

Aleksandra Wolska
Magdalena Grabowska

W numerze 1/2022

 

Weronika D. Trzmielewska, Paweł Brzóska: How behavioral mimicry influences impression formation processes: a positive impression bias

Aneta Bartnicka-Michalska: Siła woli jako mediator między motywacją hubrystyczną a poziomem subiektywnego dobrostanu artystów interpretatorów

Bartosz Bagrowski: Stres, aktywność fizyczna i jakość snu a pamięć prospektywna i retrospektywna u studentów kierunków medycznych

Anna Paszkowska-Rogacz: Co dzieci w wieku szkolnym wiedzą o wyborze kariery zawodowej? – wyniki badań własnych

Kamilla Komorowska: Wybrane psychospołeczne uwarunkowania samooceny zysków i strat zasobów osobistych oraz oceny natężenia stresu u kobiet w okresie po urodzeniu dziecka

Marek Błaszczyk: Fenomenologia i psychologia lęku

Sylwia Przewoźnik: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Autowiktymizacja i samobójstwo jako problem interdyscyplinarny”, Akademia Ignatianum w Krakowie, 13 maja 2022 roku