Komitet Redakcyjny

Instytut Psychologii UKW

Redakcja Polskiego Forum Psychologicznego

Redaktor Naczelny: 

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW, hanna.liberska@ukw.edu.pl

Zastępca Redaktora Naczelnego:

prof. dr hab. Janusz Trempała, tremjan@ukw.edu.pl

Redaktor statystyczny:

dr hab. Barbara Ciżkowicz, prof. UKW, cizbar@ukw.edu.pl

Redaktor językowy:

mgr Agnieszka Wiśniewska 

 

Sekretarze Redakcji:

dr Monika Deja pfp@ukw.edu.pl 

[dr Alicja Szmaus-Jackowska † 17.12.2020]

 

 

dr Magdalena Grabowska

 

 

Adres

Instytut Psychologii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz

Adres e-mail do korespondencji: pfp@ukw.edu.pl