tom XXV / numer 3Tomasz Prusiński, Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne

powrót do archiwum

Abstrakt

Polscy psychologowie i psychoterapeuci nie dysponują wartościowymi narzędziami mierzącymi przymierze terapeutyczne. Kwestionariusz Przymierza w Działaniu jest szeroko używanym narzędziem mierzącym sojusz w terapii. Zgodnie z modelem teoretycznym Bordina, kwestionariusz operacjonalizuje trzy dymensje przymierza: Cele, Zadania i Więzi. Celem prezentowanego aktualnie artykułu naukowego jest przedstawienie pracy związanej z adaptacją kwestionariusza Przymierza w Działaniu na polskim gruncie oraz wskazanie właściwości psychometrycznych narzędzia. W szczególności oszacowano rzetelność narzędzia oraz zweryfikowano jego trafność, korzystając z konfirmacyjnej analizy czynnikowej i interkorelacji skal. Uzyskane wyniki potwierdziły trójczynnikową strukturę przymierza w działaniu.

Słowa kluczowe: przymierze w działaniu, pacjent ambulatoryjny, psychoterapeuta, kwestionariusz Przymierza w Działaniu

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Szacowanie przymierza terapeuty i pacjenta w procesie indywidualnej psychoterapii. Adaptacja i właściwości psychometryczne Skali Przymierza w Działaniu (WAI). Badania wstępne

Autorzy: Tomasz Prusiński

PFP: 353–376

DOI: 10.14656/PFP20200306