tom XXV / numer 3Waldemar Świętochowski, Katarzyna Dąbrowska, Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji

powrót do archiwum

Abstrakt

Inspiracją do napisania tego artykułu była szeroka dyskusja, opublikowana na łamach Roczników Psychologicznych (2010), a potrzeba jego napisania związana jest z rosnącą stale liczbą prac, dotyczących badań jakościowych w psychologii. Dodatkowym powodem jest obserwacja, że polscy badacze uporczywie ignorują jakościowe podejście w badaniach i trzymają się strategii naturalistycznej jako jedynej właściwej dla badań psychologicznych.

W pierwszej części artykułu autorzy przytaczają przykłady negatywnych i dyskwalifikujących opinii na temat naukowej wartości badań jakościowych. Przedmiotem części drugiej jest próba polemiki z tymi opiniami. Ostatnia, trzecia część artykułu to apel o docenienie strategii badań jakościowych jako w pełni naukowej strategii badawczej w kontekście nieustannie dyskutowanego problemu przedmiotu psychologii jako nauki empirycznej.

Słowa kluczowe: ilościowe metody badań w psychologii, jakościowe metody badawcze, podejście naturalistyczne

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Ilościowa i jakościowa orientacja badawcza w psychologii – perspektywy koegzystencji

Autorzy: Waldemar Świętochowski, Katarzyna Dąbrowska

PFP: 316–335

DOI: 10.14656/PFP20200304