tom XXV / numer 3Lajos Hüse, Impact assessment of the integrated practice of integrated school education based on “The Bell Rings for Everyone!” program

powrót do archiwum

Abstrakt

Wykluczenie społeczne jako konstrukcja wielowymiarowa zawiera elementy ludzkich postaw. Pozytywne postawy mogą wspierać sukces programów włączających, podczas gdy negatywne mogą odwrócić zamierzony efekt. Niniejsze badanie jest próbą zbadania wpływu częściowego programu integracji szkolnej („Dzwonki dla każdego!”) na postawy wobec dzieci niepełnosprawnych. Program ten był realizowany w Nyíregyházie (Węgry), w Satu Mare i Carei (Rumunia) oraz w Koszycach (Słowacja), na próbie ponad 800 dzieci. Badanie opierało się na dwóch ankietach, obejmujących niejawne pytania asocjacyjne oraz skalę IDP („Skala interakcji z osobami niepełnosprawnymi”): jedna została przeprowadzona przed programem, a druga po programie. Pozytywną zmianę w postawach większości dzieci zaobserwowano zarówno w przypadku pytań niejawnych, jak i skali IDP.

Słowa kluczowe: integracja szkolna, niepełnosprawność umysłowa, ocena wpływu

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Impact assessment of the integrated practice of integrated school education based on “The Bell Rings for Everyone!” program

Autorzy: Lajos Hüse

PFP: 304–315

DOI: 10.14656/PFP20200303