tom XXV / numer 3Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski, Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciał

powrót do archiwum

Abstrakt

Osoby potępiające niektóre zachowania związane z traktowaniem własnego ciała (np. aborcja czy przypadkowy seks) najczęściej odwołują się do argumentów akcentujących rolę krzywdy lub tradycji. Celem opisywanych badań była konfrontacja tych uzasadnień z hipotezą wywiedzioną z koncepcji fundamentów moralnych mówiącą o tym, że źródeł negatywnej oceny takich zachowań należy poszukiwać w silnej akceptacji fundamentu moralnego świętości. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 312 osób (222 kobiety, 89 mężczyzn, jedna osoba nie podała płci) w wieku od 18 do 84 lat (M = 34,34; SD = 14,4), które wypełniały kwestionariusz fundamentów moralnych mierzący poziom akceptacji kodów moralnych, dokonywały oceny moralnej sześciu zachowań związanych z traktowaniem własnego ciała oraz ustosunkowały się do kwestii legalizacji związków jednopłciowych oraz edukacji seksualnej. Wyniki potwierdzają hipotezę o tym, że potępienie moralne omawianej kategorii zachowań jest przede wszystkim zakorzenione w etyce świętości, jednocześnie kwestionując uzasadnienia akcentujące role krzywdy lub tradycji. W dyskusji wskazano na wnioski dla intuicjonistycznego modelu oceny moralnej oraz dla rozumienia toczącej się w Polsce debaty publicznej.

Słowa kluczowe: ocena moralna, fundament moralny świętości, zachowania seksualne, intuicjonistyczny model oceny moralnej

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Fundament moralny świętości jako predyktor potępienia zachowań dotyczących traktowania własnego ciał

Autorzy: Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski

PFP: 293–303

DOI: 10.14656/PFP20200302