tom XXV / numer 2Magdalena Sitko-Dominik, Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych

powrót do archiwum

Abstrakt

Powszechne korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby będące w okresie wczesnej dorosłości umożliwia nabywanie doświadczeń w rzeczywistości wirtualnej, które mogą oddziaływać na romantyczne relacje, dlatego też zdecydowano się na zbadanie związków między stylami użytkowania Facebooka, postawami wobec miłości a płcią psychologiczną. W celu zweryfikowania powyższych związków przeprowadzono badania pośród 200 osób będących w romantycznych relacjach należących do generacji Y oraz Z. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Intensywności Użytkowania Facebooka (Kuś, Szulżycki, 2014), Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej (Kuczyńska, 1992) oraz Skalę Postaw wobec Miłości (Love Attitudes Scale; Hendrick, Hendrick, 1986). Wykazano istnienie różnic generacyjnych w zakresie użytkowania Facebooka oraz kobiecości. Jednak postawy wobec miłości nie różnicowały osób należących do generacji Y i Z. Uzyskane rezultaty wskazały natomiast na istnienie wyższego związku między preferowaniem określonych stylów użytkowania Facebooka a postawami wobec miłości pośród przedstawicieli generacji Y.

Słowa kluczowe: przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości, Facebook, wczesna dorosłość

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 2

Tytuł: Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych

Autorzy: Magdalena Sitko-Dominik

PFP: 170–187

DOI: 10.14656/PFP20200202