tom XXV / numer 2Danuta Borecka-Biernat, Coping strategies in adolescents in situations of social conflict and the locus of control

powrót do archiwum

Abstrakt

Celem badań było ustalenie roli poczucia kontroli sytuacji w wyznaczaniu konstruktywnej (zadanie) i destruktywnej (agresja, unik, uległość) strategii radzenia sobie młodzieży dorastającej w sytuacji konfliktu społecznego. W badaniach posłużono się Kwestionariuszem do Badania Poczucia Kontroli (KBPK) G. Krasowicz, A. Kurzyp-Wojnarskiej i Kwestionariuszem do badania strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego (KSMK) D. Boreckiej-Biernat. Badania empiryczne przeprowadzono w szkołach gimnazjalnych. Objęły one 893 adolescentów (468 dziewcząt i 425 chłopców) w wieku 13–15 lat. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że silniejsze przekonanie o własnych możliwościach kontrolowania pozytywnych i/lub negatywnych następstw zdarzeń sprzyja nasileniu zadaniowej strategii radzenia sobie młodzieży w sytuacji konfliktu społecznego. Badania wskazują, że młodzież stosująca w sytuacji konfliktu społecznego strategie destruktywne jest w miarę jednorodna w zakresie przekonania o braku realnego wpływu na pozytywne i/lub negatywne rezultaty własnych działań.

Słowa kluczowe: młodzież dorastająca, poczucie umiejscowienia kontroli, strategie radzenia sobie, sytuacja konfliktu społecznego

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 2

Tytuł: Coping strategies in adolescents in situations of social conflict and the locus of control

Autorzy: Danuta Borecka-Biernat

PFP: 157–169

DOI: 10.14656/PFP20200201