tom XXIII / numer 4Dorota Kuncewicz, Word in a relationship – someone’s, from somewhere, with something, in between

powrót do archiwum

Abstrakt

W artykule zostało przedstawione zagadnienie znaczenia słowa w pracy psychologa. Celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi, jak niezwykle ważny jest język, jak umiejętnie można i trzeba z niego korzystać w zawodzie innym niż ten, którego słowo jest przedmiotem zainteresowania. Celem szczegółowym jest wskazanie na słowo, które jest czymś znacznie więcej niż tylko znakiem, bo rezonuje w nim cała jego historia. Używane słowa nie należą bowiem tylko do tego, kto je wypowiada. Zanim wybrzmiały w konkretnej sytuacji, istniały wcześniej. Niosą więc ze sobą określoną historię znaczeń, a co za tym idzie, sposób ich użycia nie jest przypadkowy – ze względu na treści w nich zawarte na mocy umowy i tradycji społecznej oraz znaczeń osobistych. A gdy już słowo zostaje wypowiedziane, zaczyna przynależeć również do kogoś innego, do tego, kto je usłyszał, jednocześnie pozostając we wspólnej przestrzeni relacji. Relacji nie tylko pomiędzy pomagającym i wspomaganym, wykładowcą a studentem, badaczami tych samych i różnych dyscyplin, ale również wypowiadającego słowo z tymi wszystkimi, których doświadczenia budowały jego znaczenie.

Słowa kluczowe: relacje, relacja pomagania, słowo w relacji, znaczenie słowa

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2018

Tom: XXIII

Numer: 4

Tytuł: Word in a relationship – someone’s, from somewhere, with something, in between

Autorzy: Dorota Kuncewicz

PFP: 693–708

DOI: 10.14656/PFP20180403