tom XXV / numer 3Patrycja Uram, Sebastian Skalski, Beata Urbańska, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” (16–17.09.2020, Poznań, Polska)

powrót do archiwum

Sprawozdanie jest dostępne na warunkach międzynarodowej licencji 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0).

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej
„Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce”
(16–17.09.2020, Poznań, Polska)

W dniach 16–17 września 2020 r. odbyła się Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa pt. „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce”. Celem konferencji było omówienie wstępnych wyników badań obejmujących psychologiczne i socjologiczne następstwa wybuchu pandemii SARS-CoV-2 (inaczej: nowego koronawirusa) w zakresie indywidualnego i społecznego funkcjonowania. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce organizatorzy zdecydowali się całość konferencji przeprowadzić w formule zdalnego dostępu za pomocą rozwiązań MS Teams (środowisko Microsoft Office 365). Konferencja składała się z 4 paneli dyskusyjnych, 10 sesji referatowych oraz sesji posterowej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Organizatorem konferencji był Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Komitetowi Naukowemu przewodniczył prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski, zaś Komitetowi Organizacyjnemu – dr hab. Lucyna Bakiera, prof. UAM.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki dr hab. Mariusz Urbański, prof. UAM. Następnie przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji prof. dr hab. Władysław Jacek Paluchowski wprowadził uczestników w temat przewodni konferencji.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne oraz siedem sesji referatowych. Prezentowane wystąpienia dotyczyły m.in.: aktywności seksualnej i zjawiska prokrastynacji w trakcie pandemii COVID-19. Badacze poruszyli również kwestie dotyczące izolacji społecznej i wpływu noszenia masek na doświadczenia psychiczne Polaków. Referaty odnosiły się także do: radzenia sobie ze stresem wywołanym pandemią, potrzeb psychologicznych, a także zasobów odpornościowych, które mogą redukować poziom odczuwanego dystresu. Wśród zagadnień nie zabrakło problematyki doświadczania pandemii przez dzieci i młodzież. Dyskusja w tym zakresie obejmowała przede wszystkim: problemy w relacjach matka – dziecko, objawy depresji wśród adolescentów, a także funkcjonowanie studentów podczas pandemii, w tym wpływ społecznej izolacji na aspekty życia studenckiego oraz problematykę zdalnego nauczania z perspektywy nauczyciela i ucznia.

Drugi dzień konferencji obejmował dwa panele dyskusyjne i trzy sesje referatowe. Prezentacje dotyczyły jakości życia podczas pandemii i odnosiły się do doświadczania dobrostanu oraz poczucia satysfakcji z życia. Poruszona w tym dniu tematyka obejmowała również społeczne skutki pandemii oraz oddziaływanie przekazów medialnych, w tym wpływ korzystania z Internetu na poziom dystresu. Wystąpienia koncentrowały się także na funkcjonowaniu sądownictwa podczas tzw. lockdownu oraz zmian kodeksu pracy. Omówiono wybrane psychologiczne konsekwencje izolacji społecznej dla mieszkańców pogranicza. Podjęto także kwestie dotyczące zmian, jakie pandemia COVID-19 wywołała w zakresie pracy zawodowej: pracy zdalnej, pracy w służbie zdrowia. W drugim dniu konferencji, oprócz wystąpień referatowych, odbyła się również sesja posterowa, która obejmowała zagadnienia dotyczące m.in odporności psychicznej i perspektywy czasowej podczas pandemii.

Konferencja zakończyła się dyskusją na temat wszystkich zreferowanych wystąpień, podczas której jej uczestnicy podzielili się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat aktualnych i przyszłych wyzwań badawczych związanych z pandemią COVID-19.

SARS-CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 po raz pierwszy został zidentyfikowany na targu w Wuhan, w chińskiej prowincji Hubei. Do dnia przygotowania niniejszego sprawozdania pandemia objęła niespełna 30 mln przypadków zachorowań w 188 państwach. W Polsce nowy koronawirus po raz pierwszy został wykryty 4 marca 2020 r., od tego czasu stwierdzono ponad 76 tys. przypadków zakażenia, w tym ponad 2 tys. osób zmarło, a ponad 62 tys. osób wyzdrowiało [źródło: Ministerstwo Zdrowia, dostęp: 17.09.2020].

Patrycja Uram,

Sebastian Skalski,

Beata Urbańska

PDF Abstrakt

Rocznik: 2020

Tom: XXV

Numer: 3

Tytuł: Sprawozdanie z Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej „Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce” (16–17.09.2020, Poznań, Polska)

Autorzy: Patrycja Uram, Sebastian Skalski, Beata Urbańska

PFP: 377–378

DOI: