Polskie Forum Psychologiczne

jest czasopismem naukowym utworzonym w roku 1996 pod nazwą Forum Psychologiczne przez Instytut Psychologii ówczesnej WSP w Bydgoszczy, przekształconej w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i wydawanym pod obecna nazwą od roku 2001.

Od roku 2013 PFP ukazuje się cztery razy w roku w podstawowej wersji elektronicznej (w systemie open access) oraz w wersji papierowej.

  • PFP jest indeksowane w bazie ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH, Nukat, Base, WorldCat oraz Openaire
  • PFP jest indeksowane w bazie Index Copernicus Journal Master List (ICV 94.08)
  • Liczba punktów MNiSW: 20
  • PFP jest w trakcie procesu oceny przez bazę SCOPUS.
  • Od 2014 roku każdemu artykułowi przypisany jest identyfikator DOI.
  • e-ISSN: 2449-6871; ISSN 1642-1043
  • Każdemu autorowi tekstu publikowanego w Polskim Forum Psychologicznym przysługuje prawo autorskie zgodne z licencją międzynarodową 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)

Redakcja

Redaktor Naczelny: Hanna Liberska

Zastępca Redaktora Naczelnego: Janusz Trempała

Sekretarze Redakcji:
Monika Deja

Dorota Suwalska-Barancewicz
Magdalena Grabowska
[Alicja Szmaus-Jackowska † 17.12.2020]

W numerze 1/2021

 

Anna Antonina NogajWspomnienie o prekursorce psychologii muzyki w Polsce – Profesor Maria Manturzewska

Anna Szymanik-Kostrzewska, Paulina MichalskaMotywacje do chwalenia a wybrane sposoby chwalenia małych dzieci przez matki. Raport z badań

Mariya Alekseevna Abramova, Vsevolod Grigor’evich Kostyuk, Galina Savitovna GoncharovaSudying the influence of linguocultural environment specifics on interethnic settings of young people: The methodological foundations

Joanna Furmańska, Teresa Rzepa, Łucja Domańska, Maria Pietrzak-Nowacka, Dorota KoziarskaCzynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej

Katarzyna Marchewka, Maria AminSpołeczno-kulturowe uwarunkowania relacji psychoterapeutycznej zawieranej z osobami wywodzącymi się z arabsko-muzułmańskiego kręgu kulturowego

Mariusz Cieślak, Paulina Golińska, Olimpia Hubert: Mental health and the perceived consequences of the SARS-CoV-2

Łukasz NikelPolska adaptacja Skali do badania motywacji uczniów w szkole podstawowej