tom XIV / numer 2

powrót do archiwum

Barbara Mróz

Edukacja po studiach. Kierunki - formy - oczekiwania [Dział specjalny:CO DALEJ PO MAGISTERIUM? ]

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Edukacja po studiach. Kierunki - formy - oczekiwania [Dział specjalny:CO DALEJ PO MAGISTERIUM? ]
Autorzy: Barbara Mróz
PFP: 168-175
DOI:
AbstraktPełen tekst

Małgorzata A. Basińska

Specjalizacja z psychologii klinicznej - refleksje praktyka [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Specjalizacja z psychologii klinicznej - refleksje praktyka [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]
Autorzy: Małgorzata A. Basińska
PFP: 176-184
DOI:
AbstraktPełen tekst

Czesław Czabała

Co dalej po dyplomie? Psychoterapia [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Co dalej po dyplomie? Psychoterapia [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]
Autorzy: Czesław Czabała
PFP: 184-188
DOI:
AbstraktPełen tekst

Elżbieta Kasprzak

Kształcenie podyplomowe w psychologii pracy i zarządzania [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Kształcenie podyplomowe w psychologii pracy i zarządzania [Dział specjalny: CO DALEJ PO MAGISTERIUM?]
Autorzy: Elżbieta Kasprzak
PFP: 189-194
DOI:
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Walęcka-Matyja

Zachowania agresywne i ich predyktory osobowościowe u młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Zachowania agresywne i ich predyktory osobowościowe u młodzieży z rodzin o zróżnicowanej strukturze
Autorzy: Katarzyna Walęcka-Matyja
PFP: 195-207
DOI:
AbstraktPełen tekst

Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Gruszczyński

Psychologiczne aspekty więzi z rodzicami i partnerami u osób uzależnionych, leczących się w programie metadonowym

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Psychologiczne aspekty więzi z rodzicami i partnerami u osób uzależnionych, leczących się w programie metadonowym
Autorzy: Aleksandra Fijałkowska, Wojciech Gruszczyński
PFP: 208-217
DOI:
AbstraktPełen tekst

Marcin Wnuk, Mateusz Hędzelek, Jerzy T. Marcinkowski

Porównanie poziomu szczęścia oraz poczucia koherencji wśród studentów nieużywających, eksperymentujących i nadużywających narkotyków

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Porównanie poziomu szczęścia oraz poczucia koherencji wśród studentów nieużywających, eksperymentujących i nadużywających narkotyków
Autorzy: Marcin Wnuk, Mateusz Hędzelek, Jerzy T. Marcinkowski
PFP: 218-232
DOI:
AbstraktPełen tekst

Alina Kałużna-Wielobób

Obraz marzeń a kryzys połowy życia u kobiet

Rocznik: 2009
Tom: XIV
Numer: 2
Tytuł: Obraz marzeń a kryzys połowy życia u kobiet
Autorzy: Alina Kałużna-Wielobób
PFP: 233-248
DOI:
AbstraktPełen tekst