tom XXVII / numer 2

powrót do archiwum

Sylwia Przewoźnik, Waldemar Filipek

Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Rola psychologa w procesie resocjalizacji osób nieletnich w świetle badań własnych
Autorzy: Sylwia Przewoźnik, Waldemar Filipek
PFP: 131–159
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.01
AbstraktPełen tekst

Karolina Kaliszewska

Zaangażowanie rodzicielskie matek i ojców osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa w cyklu życia rodzin

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Zaangażowanie rodzicielskie matek i ojców osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa w cyklu życia rodzin
Autorzy: Karolina Kaliszewska
PFP: 160–181
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.02
AbstraktPełen tekst

Martyna Stasiorowska, Elżbieta Rydz

Samowspółczucie a style radzenia sobie ze stresem i samostygmatyzacją związana z poszukiwaniem pomocy psychologicznej u adolescentów

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Samowspółczucie a style radzenia sobie ze stresem i samostygmatyzacją związana z poszukiwaniem pomocy psychologicznej u adolescentów
Autorzy: Martyna Stasiorowska, Elżbieta Rydz
PFP: 182–201
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.03
AbstraktPełen tekst

Bartosz Kwiatkowski

Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Przeżycia traumatyczne osób pozbawionych wolności i ich konsekwencje: funkcjonalne wsparcie psychologiczne i społeczne dla osadzonych po doznanej traumie
Autorzy: Bartosz Kwiatkowski
PFP: 202–220
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.04
AbstraktPełen tekst

Iwona Grzegorzewska, Beata Pastwa-Wojciechowska

Czy uzależnienie ma płeć? – analiza różnic międzypłciowych i ich znaczenie dla profilaktyki

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Czy uzależnienie ma płeć? – analiza różnic międzypłciowych i ich znaczenie dla profilaktyki
Autorzy: Iwona Grzegorzewska, Beata Pastwa-Wojciechowska
PFP: 221–239
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.05
AbstraktPełen tekst

Danuta Borecka-Biernat

Avoidant coping strategy in youth in situations of social conflict in the context of modelling influence of the parents

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Avoidant coping strategy in youth in situations of social conflict in the context of modelling influence of the parents
Autorzy: Danuta Borecka-Biernat
PFP: 240–257
DOI: 10.34767/PFP.2022.02.06
AbstraktPełen tekst

Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska

Sprawozdanie z IV Konferencji Psychologii Pozytywnej (2–4 czerwca 2022 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Rocznik: 2022
Tom: XXVII
Numer: 2
Tytuł: Sprawozdanie z IV Konferencji Psychologii Pozytywnej (2–4 czerwca 2022 roku, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Autorzy: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska
PFP: 259–262
DOI:
AbstraktPełen tekst