tom XXV / numer 4

powrót do archiwum

Hanna Liberska

Wspomnienie

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Wspomnienie
Autorzy: Hanna Liberska
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Iwona Janicka, Mariusz Cieślak

Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Satysfakcja seksualna i jej znaczenie w bliskich związkach emocjonalnych
Autorzy: Iwona Janicka, Mariusz Cieślak
PFP: 389–405
DOI: 10.14656/PFP20200401
AbstraktPełen tekst

Agata Wolanin

Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Wdzięczność a dobrostan człowieka – zależności i mechanizmy
Autorzy: Agata Wolanin
PFP: 406–416
DOI: 10.14656/PFP20200402
AbstraktPełen tekst

Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz

Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Znaczenie wsparcia społecznego dla dobrostanu psychicznego osób leczących się z powodu niepłodności
Autorzy: Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
PFP: 417–430
DOI: 10.14656/PFP20200403
AbstraktPełen tekst

Małgorzata Wyszogrodzka, Małgorzata Woźniak-Prus

Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Inteligencja emocjonalna i wsparcie społeczne a prężność u nastolatków w okresie wczesnej adolescencji
Autorzy: Małgorzata Wyszogrodzka, Małgorzata Woźniak-Prus
PFP: 431–449
DOI: 10.14656/PFP20200404
AbstraktPełen tekst

Wojciech Napora, Andrzej Sękowski

Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Różnice psychologiczne pomiędzy aktorami teatralnymi a iluzjonistami w zakresie kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej
Autorzy: Wojciech Napora, Andrzej Sękowski
PFP: 450–468
DOI: 10.14656/PFP20200405
AbstraktPełen tekst

Bartosz Kwiatkowski

Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Rola cech temperamentalnych w kształtowaniu proaktywności skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
Autorzy: Bartosz Kwiatkowski
PFP: 469–488
DOI: 10.14656/PFP20200406
AbstraktPełen tekst

Karolina Kaliszewska

Recenzja: Psychologia wychowania. Wybrane problemy (2020), red. nauk. H. Liberska, J. Trempała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 4
Tytuł: Recenzja: Psychologia wychowania. Wybrane problemy (2020), red. nauk. H. Liberska, J. Trempała. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Autorzy: Karolina Kaliszewska
PFP: 489–491
DOI:
AbstraktPełen tekst