tom XXV / numer 2

powrót do archiwum

Danuta Borecka-Biernat

Coping strategies in adolescents in situations of social conflict and the locus of control

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Coping strategies in adolescents in situations of social conflict and the locus of control
Autorzy: Danuta Borecka-Biernat
PFP: 157–169
DOI: 10.14656/PFP20200201
AbstraktPełen tekst

Magdalena Sitko-Dominik

Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych
Autorzy: Magdalena Sitko-Dominik
PFP: 170–187
DOI: 10.14656/PFP20200202
AbstraktPełen tekst

Patryk Łakuta

Can self-affirmations reduce depression and anxiety, and boost well-being in psoriasis patients? Preliminary findings

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Can self-affirmations reduce depression and anxiety, and boost well-being in psoriasis patients? Preliminary findings
Autorzy: Patryk Łakuta
PFP: 188–207
DOI: 10.14656/PFP20200203
AbstraktPełen tekst

Paweł Błaszczyński

Inner picture or inner description – is it possible to combine cognitive codes with autobiographical memories and what we earn from it?

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Inner picture or inner description – is it possible to combine cognitive codes with autobiographical memories and what we earn from it?
Autorzy: Paweł Błaszczyński
PFP: 208–220
DOI: 10.14656/PFP20200204
AbstraktPełen tekst

Dagmara Budnik-Przybylska, Karol Karasiewicz

Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). Psychometric characteristics of the SIAQ

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Reliability and validity of the Polish version of the Sport Imagery Ability Questionnaire (SIAQ). Psychometric characteristics of the SIAQ
Autorzy: Dagmara Budnik-Przybylska, Karol Karasiewicz
PFP: 221–237
DOI: 10.14656/PFP20200205
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Abramiuk, Karolina Konopka

Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze związku

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Zgodność między płcią psychologiczną partnerów, partnera idealnego i rzeczywistego a satysfakcja ze związku
Autorzy: Agnieszka Abramiuk, Karolina Konopka
PFP: 238–257
DOI: 10.14656/PFP20200206
AbstraktPełen tekst

Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina

Sprawozdanie z XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (20–22.09.2019, Poznań, Polska)

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 2
Tytuł: Sprawozdanie z XVI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (20–22.09.2019, Poznań, Polska)
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina
PFP: 259–261
DOI:
AbstraktPełen tekst