tom XXV / numer 1

powrót do archiwum

Małgorzata Gut, Rafał Wróblewski

Jak umysł przetwarza ułamki? Poznawcze reprezentacje liczb niecałkowitych

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Jak umysł przetwarza ułamki? Poznawcze reprezentacje liczb niecałkowitych
Autorzy: Małgorzata Gut, Rafał Wróblewski
PFP: s. 5–20
DOI: 10.14656/PFP20200101
AbstraktPełen tekst

Joanna Wysocka, Karolina Golec, Agnieszka Pluta

Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań
Autorzy: Joanna Wysocka, Karolina Golec, Agnieszka Pluta
PFP: 21–39
DOI: 10.14656/PFP20200102
AbstraktPełen tekst

Anna Antonina Nogaj

Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Różnice w poziomie osiągnięć muzycznych a psychospołeczne funkcjonowanie młodych instrumentalistów
Autorzy: Anna Antonina Nogaj
PFP: 40–66
DOI: 10.14656/PFP20200103
AbstraktPełen tekst

Anna Paszkowska-Rogacz, Marta Znajmiecka-Sikora

Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Styl przywiązania a tolerancja niejednoznaczności w sytuacji podejmowania decyzji zawodowych przez młodych dorosłych. Mediacyjny efekt poczucia bezpieczeństwa
Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Marta Znajmiecka-Sikora
PFP: 67–84
DOI: 10.14656/PFP20200104
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Tomaszek

Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywności szkolne – wyniki badań pilotażowych nad polską wersją skali SSEM
Autorzy: Katarzyna Tomaszek
PFP: 85–110
DOI: 10.14656/PFP20200105
AbstraktPełen tekst

Tomasz Prusiński, Bartosz Pilitowski

Uczciwość postępowania sądowego. Wpływ sprawiedliwości proceduralnej na satysfakcję z życia i psychologiczny dobrostan uczestników postępowań sądowych

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Uczciwość postępowania sądowego. Wpływ sprawiedliwości proceduralnej na satysfakcję z życia i psychologiczny dobrostan uczestników postępowań sądowych
Autorzy: Tomasz Prusiński, Bartosz Pilitowski
PFP: 111–142
DOI: 10.14656/PFP20200106
AbstraktPełen tekst

Ludmiła Zając-Lamparska

Sprawozdanie z VII Spotkania Federacji Europejskich Stowarzyszeń Neuropsychologicznych

Rocznik: 2020
Tom: XXV
Numer: 1
Tytuł: Sprawozdanie z VII Spotkania Federacji Europejskich Stowarzyszeń Neuropsychologicznych
Autorzy: Ludmiła Zając-Lamparska
PFP: s. 143–145
DOI:
AbstraktPełen tekst