tom XXIV / numer 3

powrót do archiwum

Monika Wysota, Lucyna Bakiera

Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Kwestionariusze do badania psychicznych atrybutów dorosłości – podstawy teoretyczne, konstrukcja narzędzi i ich psychometryczna weryfikacja
Autorzy: Monika Wysota, Lucyna Bakiera
PFP: 271–291
DOI: 10.14656/PFP20190301
AbstraktPełen tekst

Magdalena Błażek, Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak

Związek klarowności ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Związek klarowności ja z formalną charakterystyką działań celowych oraz cechami osobowości
Autorzy: Magdalena Błażek, Tomasz Besta, Maria Kaźmierczak
PFP: 292–307
DOI: 10.14656/PFP20190302
AbstraktPełen tekst

Ryszard Klamut

Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa –założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Dwuczynnikowy model doświadczania bezpieczeństwa –założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja: kwestionariusz doświadczania bezpieczeństwa
Autorzy: Ryszard Klamut
PFP: 308–323
DOI: 10.14656/PFP20190303
AbstraktPełen tekst

Robert Modrzyński

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji icd-11

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – propozycje zmian w klasyfikacji icd-11
Autorzy: Robert Modrzyński
PFP: 324–333
DOI: 10.14656/PFP20190304
AbstraktPełen tekst

Jagoda Różycka

Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Wyznaczniki wczesnej adaptacji do stwardnienia rozsianego
Autorzy: Jagoda Różycka
PFP: 334–355
DOI: 10.14656/PFP20190305
AbstraktPełen tekst

Agata Wolanin

Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i koncepcji

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Wdzięczność w psychologii – przegląd definicji, głównych ujęć i koncepcji
Autorzy: Agata Wolanin
PFP: 356–372
DOI: 10.14656/PFP20190306
AbstraktPełen tekst

Roman Ossowski

Recenzje i sprawozdania

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Recenzje i sprawozdania
Autorzy: Roman Ossowski
PFP: 373–375
DOI:
AbstraktPełen tekst

Martyna Kotyśko

Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność (13–15 czerwca 2019, Olsztyn)

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 3
Tytuł: Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność (13–15 czerwca 2019, Olsztyn)
Autorzy: Martyna Kotyśko
PFP: 376–379
DOI:
AbstraktPełen tekst