tom XXIV / numer 1

powrót do archiwum

Paweł Brudek

Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat)

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Nadzieja jako mediator w związkach cech osobowości i satysfakcji z życia. Badania osób w okresie późnej dorosłości (60–75 lat)
Autorzy: Paweł Brudek
PFP: 5–24
DOI: 10.14656/PFP20190101
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Klimczak

Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Mroczna triada a kody moralne: mediacyjna rola kodów moralnych w relacji między płcią a psychopatią
Autorzy: Agnieszka Klimczak
PFP: s. 25–41
DOI: 10.14656/PFP20190102
AbstraktPełen tekst

Maria Magdalena Milcarz

Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Uczucia moralne, wartości i przekonania postkrytyczne członków stowarzyszenia Mensa Polska – analiza porównawcza
Autorzy: Maria Magdalena Milcarz
PFP: s. 42–56
DOI: 10.14656/PFP20190103
AbstraktPełen tekst

Elżbieta Napora

Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Skala Komunikowania się Adolescentów z Rówieśnikami (SKAR) – właściwości psychometryczne narzędzia szacującego zadowolenie z relacji z rówieśnikami
Autorzy: Elżbieta Napora
PFP: 57–78
DOI: 10.14656/PFP20190104
AbstraktPełen tekst

Anna Pastuszak-Draxler, Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski

Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi
Autorzy: Anna Pastuszak-Draxler, Barbara Bętkowska-Korpała, Józef Krzysztof Gierowski
PFP: 79–92
DOI: 10.14656/PFP20190105
AbstraktPełen tekst

Beata Zarzycka

Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and ment

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Predictors and mediating role of forgiveness in the relationship between religious struggle and ment
Autorzy: Beata Zarzycka
PFP: s. 93–116
DOI: 10.14656/PFP20190106
AbstraktPełen tekst

Marta Boczkowska, Mateusz Banaszkiewicz, Mariusz Zięba

Women who experience violence – an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation proces

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Women who experience violence – an interpretative phenomenological analysis of the post-traumatic adaptation proces
Autorzy: Marta Boczkowska, Mateusz Banaszkiewicz, Mariusz Zięba
PFP: 117–128
DOI: 10.14656/PFP20190107
AbstraktPełen tekst

Yury Viktorovich Pushkarev, Elena Aleksandrovna Pushkareva

Personality self-determination and its philosophical reflection: the value of philosophical knowledge

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Personality self-determination and its philosophical reflection: the value of philosophical knowledge
Autorzy: Yury Viktorovich Pushkarev, Elena Aleksandrovna Pushkareva
PFP: 129–137
DOI: 10.14656/PFP20190108
AbstraktPełen tekst

Monika Deja, Karolina Głogowska

Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży, 15–17 listopada 2018 roku, Palma de Mallorca, Majorka, Hiszpania

Rocznik: 2019
Tom: XXIV
Numer: 1
Tytuł: Sprawozdanie z 4. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży, 15–17 listopada 2018 roku, Palma de Mallorca, Majorka, Hiszpania
Autorzy: Monika Deja, Karolina Głogowska
PFP: 139–140
DOI:
AbstraktPełen tekst