tom XXIII / numer 4

powrót do archiwum

Justyna Mróz, Kinga Kaleta

Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Przegląd kwestionariuszy do oceny przebaczenia dyspozycyjnego
Autorzy: Justyna Mróz, Kinga Kaleta
PFP: 657–671
DOI: 10.14656/PFP20180401
AbstraktPełen tekst

Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka, Anna Szabowska-Walaszczyk

Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Polska adaptacja Kwestionariusza Obszarów Zależności Wartości Ja (CSWS-PL)
Autorzy: Martyna Wojtaś, Anna Maria Zawadzka, Anna Szabowska-Walaszczyk
PFP: 672–692
DOI: 10.14656/PFP20180402
AbstraktPełen tekst

Dorota Kuncewicz

Word in a relationship – someone’s, from somewhere, with something, in between

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Word in a relationship – someone’s, from somewhere, with something, in between
Autorzy: Dorota Kuncewicz
PFP: 693–708
DOI: 10.14656/PFP20180403
AbstraktPełen tekst

Natalia Nowaczyk

Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Disturbances in intentional action among patients with frontal lobes dysfunction from the self-regulatory point of view
Autorzy: Natalia Nowaczyk
PFP: 709–722
DOI: 10.14656/PFP20180404
AbstraktPełen tekst

Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski

Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Psychometric properties and validation of SR3S Questionnaire (Strategies of Coping with Stress in Sport)
Autorzy: Kamila Litwic-Kamińska, Paweł Izdebski
PFP: 723–742
DOI: 10.14656/PFP20180405
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Lipińska-Grobelny

Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Psychologiczny kontekst wielopracy – analiza różnic płciowych
Autorzy: Agnieszka Lipińska-Grobelny
PFP: 743–758
DOI: 10.14656/PFP20180406
AbstraktPełen tekst

Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek

Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej
Autorzy: Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek
PFP: 759–782
DOI: 10.14656/PFP20180407
AbstraktPełen tekst

Maria Flakus

Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Skali Podatności na Nudę (BPS)
Autorzy: Maria Flakus
PFP: 783–802
DOI: 10.14656/PFP20180408
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Kruczek

Sprawozdanie z 32 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki” , 21–25 sierpnia 2018, Galway, Irlandia

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 4
Tytuł: Sprawozdanie z 32 Konferencji Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia „Psychologia zdrowia w ciągu życia: łączenie badań, praktyki i polityki” , 21–25 sierpnia 2018, Galway, Irlandia
Autorzy: Agnieszka Kruczek
PFP: 803–804
DOI:
AbstraktPełen tekst