tom XXIII / numer 2

powrót do archiwum

Mariola Łaguna, Wiktor Razmus

Nowe wyzwania w analizie danych: wprowadzenie

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Nowe wyzwania w analizie danych: wprowadzenie
Autorzy: Mariola Łaguna, Wiktor Razmus
PFP: 227-234
DOI: 10.14656/PFP20180201
AbstraktPełen tekst

Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska

Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury
Autorzy: Zofia Mazur, Agnieszka Orłowska
PFP: 235-251
DOI: 10.14656/PFP20180202
AbstraktPełen tekst

Maciej Karwowski

Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Metaanaliza: O ilościowym syntetyzowaniu ustaleń empirycznych
Autorzy: Maciej Karwowski
PFP: 252-276
DOI: 10.14656/PFP20180203
AbstraktPełen tekst

Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk

Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Błąd wspólnej metody w badaniach kwestionariuszowych
Autorzy: Wiktor Razmus, Emilia Mielniczuk
PFP: 277-290
DOI: 10.14656/PFP20180204
AbstraktPełen tekst

Artur Pokropek

Wybrane statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Wybrane statystyczne metody radzenia sobie z brakami danych
Autorzy: Artur Pokropek
PFP: 291-310
DOI: 10.14656/PFP20180205
AbstraktPełen tekst

Barbara Ciżkowicz

Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Omega McDonalda jako alternatywa dla alfa Cronbacha w szacowaniu rzetelności testu
Autorzy: Barbara Ciżkowicz
PFP: 311-329
DOI: 10.14656/PFP20180206
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska

Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Zastosowanie analizy równoważności pomiarowej w badaniach psychologicznych
Autorzy: Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska
PFP: 330-356
DOI: 10.14656/PFP20180207
AbstraktPełen tekst

Tomasz Korulczyk

Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Szacowanie dopasowania w parach: Perspektywy i ograniczenia badawcze
Autorzy: Tomasz Korulczyk
PFP: 357-376
DOI: 10.14656/PFP20180208
AbstraktPełen tekst

Mariola Łaguna

Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Wprowadzenie do wielopoziomowej analizy danych
Autorzy: Mariola Łaguna
PFP: 377-394
DOI: 10.14656/PFP20180209
AbstraktPełen tekst

Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja

Analiza danych podłużnych: Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Analiza danych podłużnych: Modelowanie latentnych krzywych rozwojowych
Autorzy: Ludmiła Zając-Lamparska, Łukasz Warchoł, Monika Deja
PFP: 395-412
DOI: 10.14656/PFP20180210
AbstraktPełen tekst

Krzysztof Dyga

Self i tożsamość: Próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Self i tożsamość: Próba określenia znaczeń oraz wzajemnych związków między pojęciami
Autorzy: Krzysztof Dyga
PFP: 413-429
DOI: 10.14656/PFP20180211
AbstraktPełen tekst

Beata Mańkowska

Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru
Autorzy: Beata Mańkowska
PFP: 430-445
DOI: 10.14656/PFP20180212
AbstraktPełen tekst

Tomasz Prusiński

Sprawiedliwość instytucjonalna a zdrowie psychiczne stron postępowań sądowych. Wzmocnienie czy obniżenie jednostkowego dobrostanu?

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Sprawiedliwość instytucjonalna a zdrowie psychiczne stron postępowań sądowych. Wzmocnienie czy obniżenie jednostkowego dobrostanu?
Autorzy: Tomasz Prusiński
PFP: 446-468
DOI: 10.14656/PFP20180213
AbstraktPełen tekst

Roman Ossowski

Recenzje i sprawozdania:Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 635)

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Recenzje i sprawozdania:Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 635)
Autorzy: Roman Ossowski
PFP: 469-471
DOI:
AbstraktPełen tekst

Karolina Stenka

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 2
Tytuł: Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Diagnoza psychologiczna jako przedmiot badania i nauczania”, 23-24 czerwca 2017 roku, Bydgoszcz, Polska
Autorzy: Karolina Stenka
PFP: 472-473
DOI:
AbstraktPełen tekst