tom XXIII / numer 1

powrót do archiwum

Włodzisław Duch

Kurt Lewin, konstrukty psychologiczne i źródła poznawczej aktywności mózgu

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Kurt Lewin, konstrukty psychologiczne i źródła poznawczej aktywności mózgu
Autorzy: Włodzisław Duch
PFP: 7-21
DOI: 10.14656/PFP20180101
AbstraktPełen tekst

Grzegorz Króliczak, Mikołaj Buchwald, Weronika Potok, Łukasz Przybylski

Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Ręczność, praksja i język: nowe spojrzenie na delikatną triadę
Autorzy: Grzegorz Króliczak, Mikołaj Buchwald, Weronika Potok, Łukasz Przybylski
PFP: 22-34
DOI: 10.14656/PFP20180102
AbstraktPełen tekst

Aneta R. Borkowska

Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Znaczenie neuronauki dla zrozumienia problemów i poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi
Autorzy: Aneta R. Borkowska
PFP: 35-50
DOI: 10.14656/PFP20180103
AbstraktPełen tekst

Michał Harciarek

Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Zaburzenia uwagi u osób z przewlekłą niewydolnością nerek: implikacje dla poznawczego starzenia
Autorzy: Michał Harciarek
PFP: 51-63
DOI: 10.14656/PFP20180104
AbstraktPełen tekst

Przemysław Tomalski, Aleksandra Dopierała

Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt
Autorzy: Przemysław Tomalski, Aleksandra Dopierała
PFP: 64-77
DOI: 10.14656/PFP20180105
AbstraktPełen tekst

Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała

Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Gotowość szkolna dzieci przedszkolnych: czy sześcioletnie dzieci są dojrzałe do podjęcia nauki szkolnej?
Autorzy: Paulina Michalska, Anna Szymanik-Kostrzewska, Janusz Trempała
PFP: 78-101
DOI: 10.14656/PFP20180106
AbstraktPełen tekst

Lucyna Bakiera, Julia Szczerbal

Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Doświadczenie nastoletniego macierzyństwa a wybrane aspekty funkcjonowania dorosłych kobiet
Autorzy: Lucyna Bakiera, Julia Szczerbal
PFP: 102-121
DOI: 10.14656/PFP20180107
AbstraktPełen tekst

Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko

Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Inteligencja emocjonalna i motywacja osiągnięć u kobiet na stanowiskach kierowniczych
Autorzy: Andrzej E. Sękowski, Ewelina M. Sitko
PFP: 122-138
DOI: 10.14656/PFP20180108
AbstraktPełen tekst

Marta Kucharska, Iwona Janicka

Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Zależność i wsparcie od partnera a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym
Autorzy: Marta Kucharska, Iwona Janicka
PFP: 139-156
DOI: 10.14656/PFP20180109
AbstraktPełen tekst

Anna Paszkowska-Rogacz

Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Percepcja postaw rodzicielskich przez młodzież a jej trudności w procesie podejmowania decyzji zawodowych
Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz
PFP: 157-171
DOI: 10.14656/PFP20180110
AbstraktPełen tekst

Paweł Kot

Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Związek samooceny ze skutecznością tranzycji z systemu edukacji na rynek pracy
Autorzy: Paweł Kot
PFP: 172-187
DOI: 10.14656/PFP20180111
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Kulik, Joanna Grądziel, Aleksandra Smotrycka

Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Dyspozycje podmiotowe studentek sprzyjające podejmowaniu zachowań zdrowotnych
Autorzy: Agnieszka Kulik, Joanna Grądziel, Aleksandra Smotrycka
PFP: 188-200
DOI: 10.14656/PFP20180112
AbstraktPełen tekst

Dorota Mącik

Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Badania populacji nieklinicznej
Autorzy: Dorota Mącik
PFP: 201-215
DOI: 10.14656/PFP20180113
AbstraktPełen tekst

Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska

Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017

Rocznik: 2018
Tom: XXIII
Numer: 1
Tytuł: Sprawozdanie z XXVI Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii PAN „Badania psychologiczne relacji mózg – zachowanie”, Bydgoszcz, 19-21.06.2017
Autorzy: Łukasz Warchoł, Ludmiła Zając-Lamparska
PFP: 216-218
DOI:
AbstraktPełen tekst