tom XXII / numer 2

powrót do archiwum

Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li

The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural context

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: The level of self-esteem among Polish adolescents in a cross-cultural context
Autorzy: Elisa Delvecchio, Adriana Lis, Hanna Liberska, Jian-Bin Li
PFP: 189-204
DOI: 10.14656/PFP20170201
AbstraktPełen tekst

Iwona Janicka, Wiesław Szymczak

Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Kwestionariusz Zaangażowania Interpersonalnego – polska adaptacja metody
Autorzy: Iwona Janicka, Wiesław Szymczak
PFP: 205-218
DOI: 10.14656/PFP20170202
AbstraktPełen tekst

Karolina Jarecka

Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Jakość związku a objawy menopauzalne u kobiet i andropauzalne u mężczyzn
Autorzy: Karolina Jarecka
PFP: 219-241
DOI: 10.14656/PFP20170203
AbstraktPełen tekst

Irena Pufal-Struzik

Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Aktywność zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków
Autorzy: Irena Pufal-Struzik
PFP: 242-257
DOI: 10.14656/PFP20170204
AbstraktPełen tekst

Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik

Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Płeć psychologiczna, sprawczość i wspólnotowość, aktywność sportowa oraz taktyki wywierania wpływu w bliskich związkach kobiet w środkowym okresie dorosłości
Autorzy: Eugenia Mandal, Magdalena Sitko-Dominik
PFP: 258-274
DOI: 10.14656/PFP20170205
AbstraktPełen tekst

Paweł Błaszczyński

Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Self-Memory System Martina A. Conwaya: możliwości zastosowania modelu pamięci autobiograficznej do rozumienia zjawisk psychologii klinicznej
Autorzy: Paweł Błaszczyński
PFP: 275-291
DOI: 10.14656/PFP20170206
AbstraktPełen tekst

Tomasz Prusiński

Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Osobowościowe korelaty prywatnych koncepcji wolności. Użyteczność analizy kanonicznej w badaniach psychologicznych
Autorzy: Tomasz Prusiński
PFP: 292-315
DOI: 10.14656/PFP20170207
AbstraktPełen tekst

Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk

Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Perspektywa podmiotowa a problem nadwagi i otyłości – znaczenie współdziałania osoby i otoczenia w procesie odchudzania
Autorzy: Lidia Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk
PFP: 316-335
DOI: 10.14656/PFP20170208
AbstraktPełen tekst

Hanna Bartosz

RECENZJA: Karolina Byczewska-Konieczny (2017). Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (ss. 117)

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: RECENZJA: Karolina Byczewska-Konieczny (2017). Jak starzeje się umysł? O funkcjonowaniu poznawczym osób starszych i jego zróżnicowaniu indywidualnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (ss. 117)
Autorzy: Hanna Bartosz
PFP: s. 336-338
DOI:
AbstraktPełen tekst

Hanna Liberska

Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania

Rocznik: 2017
Tom: XXII
Numer: 2
Tytuł: Sprawozdanie z II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents (II Międzynarodowy Kongres Psychologii Klinicznej i Zdrowia Dzieci i Młodzieży), 17-19 listopada 2016, Barcelona, Hiszpania
Autorzy: Hanna Liberska
PFP: s. 339-341
DOI:
AbstraktPełen tekst