tom XXI / numer 4

Elżbieta Greszta, Jarosław Jastrzębski, Zbigniew Izdebski, Monika Kowalska-Dąbrowska, Aleksandra Januszkiewicz

Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships

Pobierz artykułAbstraktPełen tekst