tom XXI / numer 3

powrót do archiwum

Małgorzata Kościelska

Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Wspomnienie o Profesor Irenie Obuchowskiej
Autorzy: Małgorzata Kościelska
PFP: 319-321
DOI:
AbstraktPełen tekst

Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina

Prężność partnerów, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej a jakość ich związku

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Prężność partnerów, strategie radzenia sobie w sytuacji trudnej a jakość ich związku
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz, Alicja Malina
PFP: 322-340
DOI: 10.14656/PFP20160301
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Walęcka-Matyja

The relationships with siblings in early adulthood – analysis of conditions

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: The relationships with siblings in early adulthood – analysis of conditions
Autorzy: Katarzyna Walęcka-Matyja
PFP: 341-363
DOI: 10.14656/PFP20160302
AbstraktPełen tekst

Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera

Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne
Autorzy: Kamila Czepczor, Katarzyna Kościcka, Anna Brytek-Matera
PFP: 364-377
DOI: 10.14656/PFP20160303
AbstraktPełen tekst

Aleksandra Pilarska

Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Psychometric properties and validation of the Polish translation of the Integrative Self-Knowledge Scale
Autorzy: Aleksandra Pilarska
PFP: 378-393
DOI: 10.14656/PFP20160304
AbstraktPełen tekst

Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter

Wartości, style przywiązania i samoocena a materializm nastolatków

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Wartości, style przywiązania i samoocena a materializm nastolatków
Autorzy: Anna Maria Zawadzka, Aleksandra Lewandowska-Walter
PFP: 394-409
DOI: 10.14656/PFP20160305
AbstraktPełen tekst

Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska

Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji
Autorzy: Radosław Rogoza, Marta Rogoza, Patrycja Wyszyńska
PFP: 410-431
DOI: 10.14656/PFP20160306
AbstraktPełen tekst

Kinga Sobieralska-Michalak, Jolanta Kowalska, Malwina Tudorowska

Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Rodzaj zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi
Autorzy: Kinga Sobieralska-Michalak, Jolanta Kowalska, Malwina Tudorowska
PFP: 432-446
DOI: 10.14656/PFP20160307
AbstraktPełen tekst

Patryk Łakuta, Hanna Przybyła-Basista

Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Rola stygmatyzacji oraz przekonań na temat wyglądu w rozwoju depresji u chorych na łuszczycę
Autorzy: Patryk Łakuta, Hanna Przybyła-Basista
PFP: 447-463
DOI: 10.14656/PFP20160308
AbstraktPełen tekst

Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska

Social perception of counterstereotypical images of parents

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Social perception of counterstereotypical images of parents
Autorzy: Maria Kaźmierczak, Karol Karasiewicz, Beata Pastwa-Wojciechowska
PFP: 464-474
DOI: 10.14656/PFP20160309
AbstraktPełen tekst

Elżbieta Kamińska

RECENZJA: Andrzej Margasiński (red.) (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (ss. 200)

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: RECENZJA: Andrzej Margasiński (red.) (2015). Rodzina w ujęciu systemowym. Teoria i badania. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP (ss. 200)
Autorzy: Elżbieta Kamińska
PFP: 475-478
DOI:
AbstraktPełen tekst

Paweł Błaszczyński

Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 3
Tytuł: Sprawozdanie z XV Łódzkich Warsztatów Psychogeriatrycznych (4-5 marca 2016, Łódź)
Autorzy: Paweł Błaszczyński
PFP: 479-480
DOI:
AbstraktPełen tekst