tom XXI / numer 2

powrót do archiwum

Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak

Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Temperament i kompetencje społeczne a osobowy wzrost u nastolatków, którzy doświadczyli krytycznych wydarzeń życiowych
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Mariusz Cieślak
PFP: 155-169
DOI: 10.14656/PFP20160201
AbstraktPełen tekst

Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda

Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne
Autorzy: Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda
PFP: 170-187
DOI: 10.14656/PFP20160202
AbstraktPełen tekst

Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska, Beata Głowacka

Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Wsparcie społeczne a ocena własnej choroby, nasilenie objawów depresyjnych i akceptacja życia z chorobą u kobiet po mastektomii
Autorzy: Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Agata Księżpolska, Beata Głowacka
PFP: 188-205
DOI: 10.14656/PFP20160203
AbstraktPełen tekst

Michał Danek, Ewa Danek, Janusz Danek

Wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzenia

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Wpływ muzyki na odczuwanie bólu, lęku i depresji oraz jakość życia u ludzi z problemami bólowymi różnego pochodzenia
Autorzy: Michał Danek, Ewa Danek, Janusz Danek
PFP: 206-220
DOI: 10.14656/PFP20160204
AbstraktPełen tekst

Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz

Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Cechy osobowości typu D a funkcjonowanie w chorobie pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi
Autorzy: Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz
PFP: 221-237
DOI: 10.14656/PFP20160205
AbstraktPełen tekst

Dariusz Krok

Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Relacje duchowości i szczęścia w perspektywie mediacyjnej funkcji poczucia sensu życia
Autorzy: Dariusz Krok
PFP: 238-254
DOI: 10.14656/PFP20160206
AbstraktPełen tekst

Kinga Kaleta, Justyna Mróz

Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Pomiar przebaczenia sytuacyjnego w świetle najważniejszych metod kwestionariuszowych
Autorzy: Kinga Kaleta, Justyna Mróz
PFP: 255-271
DOI: 10.14656/PFP20160207
AbstraktPełen tekst

Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan

Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Rozwój psychoruchowy jedynaków i bliźniąt przedwcześnie urodzonych
Autorzy: Łucja Bieleninik, Joanna Koss, Mariola Bidzan
PFP: 272-289
DOI: 10.14656/PFP20160208
AbstraktPełen tekst

Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak

The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: The effect of 0.1-0.25 mg/dm3 of breath alcohol concentration on cognitive functions in alcohol nondependent young adults
Autorzy: Monika Wiłkość, Magadalena Wiechowska, Ludmiła Zając-Lamparska, Anita Markowska, Maciej Michalak
PFP: 290-306
DOI: 10.14656/PFP20160209
AbstraktPełen tekst

Ewelina Kamasz

RECENZJA: Barbara Mróz (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 315)

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: RECENZJA: Barbara Mróz (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss. 315)
Autorzy: Ewelina Kamasz
PFP: 307-308
DOI:
AbstraktPełen tekst

Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska

Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)

Rocznik: 2016
Tom: XXI
Numer: 2
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Europejskiego Kongresu Psychologicznego (7-10 lipca 2015, Mediolan)
Autorzy: Anna Paszkowska-Rogacz, Hanna Liberska
PFP: 309-311
DOI:
AbstraktPełen tekst