tom XX / numer 4

powrót do archiwum

Lidia Cierpiałkowska

Efektywność psychoterapii i interwencji społecznych wobec osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu w świetle badań

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Efektywność psychoterapii i interwencji społecznych wobec osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu w świetle badań
Autorzy: Lidia Cierpiałkowska
PFP: 453-466
DOI: 10.14656/PFP20150401
AbstraktPełen tekst

Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Krzysztof Gąsior, Artur Juczyński, Agata Biedrzycka, Katarzyna Nowakowska-Domagała

Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Głód alkoholu i jego determinanty. Doniesienie wstępne
Autorzy: Jan Chodkiewicz, Marcin Ziółkowski, Damian Czarnecki, Krzysztof Gąsior, Artur Juczyński, Agata Biedrzycka, Katarzyna Nowakowska-Domagała
PFP: 467-483
DOI: 10.14656/PFP20150402
AbstraktPełen tekst

Iwona Grzegorzewska

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie kliniczno-rozwojowe

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Ujęcie kliniczno-rozwojowe
Autorzy: Iwona Grzegorzewska
PFP: 484-498
DOI: 10.14656/PFP20150403
AbstraktPełen tekst

Beata Pastwa-Wojciechowska

Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Diagnoza zaburzeń osobowości a perspektywa opiniowania sądowo-psychologicznego
Autorzy: Beata Pastwa-Wojciechowska
PFP: 499-513
DOI: 10.14656/PFP20150404
AbstraktPełen tekst

Emilia Soroko

Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Wkład psychoanalitycznego myślenia do rozwoju rozmowy psychologicznej jako jakościowej metody badawczej i diagnostycznej
Autorzy: Emilia Soroko
PFP: 514-535
DOI: 10.14656/PFP20150405
AbstraktPełen tekst

Dominika Górska

Procesy mentalizacji podczas aktywacji systemu przywiązania w populacji osób bez zaburzeń

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Procesy mentalizacji podczas aktywacji systemu przywiązania w populacji osób bez zaburzeń
Autorzy: Dominika Górska
PFP: 536-558
DOI: 10.14656/PFP20150406
AbstraktPełen tekst

Alicja Malina

Osobowość młodych dorosłych a podejmowanie zadań rozwojowych związanych z rodziną

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Osobowość młodych dorosłych a podejmowanie zadań rozwojowych związanych z rodziną
Autorzy: Alicja Malina
PFP: 559-572
DOI: 10.14656/PFP20150407
AbstraktPełen tekst

Paulina Michalska, Ludmiła Zając-Lamparska

Measurement of cognitive style reflection-impulsivity in the adulthood - results of own study

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Measurement of cognitive style reflection-impulsivity in the adulthood - results of own study
Autorzy: Paulina Michalska, Ludmiła Zając-Lamparska
PFP: 573-588
DOI: 10.14656/PFP20150408
AbstraktPełen tekst

Monika Kornaś, Hanna Liberska

RECENZJA: Piotr K. Oleś (2015).. „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - integracja” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 356 )

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: RECENZJA: Piotr K. Oleś (2015).. „Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość - zmiana - integracja” Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 356 )
Autorzy: Monika Kornaś, Hanna Liberska
PFP: 589-591
DOI:
AbstraktPełen tekst

Kinga Mickiewicz

Sprawozdanie z XXIV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji (1-3 czerwca 2015, Warszawa)

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 4
Tytuł: Sprawozdanie z XXIV-tej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej – Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji (1-3 czerwca 2015, Warszawa)
Autorzy: Kinga Mickiewicz
PFP: 592-593
DOI:
AbstraktPełen tekst