tom XX / numer 3

powrót do archiwum

Katarzyna Walęcka-Matyja

RELATIONSHIPS WITH SIBLINGS AS A WAY OF COPING WITH STRESS IN THE EARLY ADULT HOOD AND THE LEVEL OF SELF-ESTEEM

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: RELATIONSHIPS WITH SIBLINGS AS A WAY OF COPING WITH STRESS IN THE EARLY ADULT HOOD AND THE LEVEL OF SELF-ESTEEM
Autorzy: Katarzyna Walęcka-Matyja
PFP: 285-304
DOI: 10.14656/PFP20150301
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Adamczyk

POJĘCIE PARTNER ŻYCIOWY W PERCEPCJI MŁODYCH DOROSŁYCH ŻYJĄCYCH W POJEDYNKĘ I W ZWIĄZKU NIEFORMALNYM

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: POJĘCIE PARTNER ŻYCIOWY W PERCEPCJI MŁODYCH DOROSŁYCH ŻYJĄCYCH W POJEDYNKĘ I W ZWIĄZKU NIEFORMALNYM
Autorzy: Katarzyna Adamczyk
PFP: 305-323
DOI: 10.14656/PFP20150302
AbstraktPełen tekst

Dorota Suwalska-Barancewicz

ZNACZENIE ZALEŻNOŚCI INTERPERSONALNEJ DLA JAKOŚCI BLISKICH RELACJI W DOROSŁOŚCI

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: ZNACZENIE ZALEŻNOŚCI INTERPERSONALNEJ DLA JAKOŚCI BLISKICH RELACJI W DOROSŁOŚCI
Autorzy: Dorota Suwalska-Barancewicz
PFP: 324-341
DOI: 10.14656/PFP20150303
AbstraktPełen tekst

Magdalena Błażek

FUNKCJONOWANIE PSYCHOLOGICZNE ROZWODZĄCYCH SIĘ RODZICÓW A ICH POSTAWY RODZICIELSKIE

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: FUNKCJONOWANIE PSYCHOLOGICZNE ROZWODZĄCYCH SIĘ RODZICÓW A ICH POSTAWY RODZICIELSKIE
Autorzy: Magdalena Błażek
PFP: 342-357
DOI: 10.14656/PFP20150304
AbstraktPełen tekst

Karolina Appelt

KONTEKSTOWE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI SPOŁECZNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU MAŁYCH DZIECI W POLSCE*

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: KONTEKSTOWE UWARUNKOWANIA JAKOŚCI SPOŁECZNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU MAŁYCH DZIECI W POLSCE*
Autorzy: Karolina Appelt
PFP: 358-379
DOI: 10.14656/PFP20150305
AbstraktPełen tekst

Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka

POMIAR ROZWOJU MOWY PISANEJ JAKO NOWA PROPOZYCJA OCENY POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ PISMEM U DZIECI W WIEKU 3-11 LAT*

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: POMIAR ROZWOJU MOWY PISANEJ JAKO NOWA PROPOZYCJA OCENY POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI POSŁUGIWANIA SIĘ PISMEM U DZIECI W WIEKU 3-11 LAT*
Autorzy: Sławomir Jabłoński, Paweł Kleka
PFP: 380-408
DOI: 10.14656/PFP20150306
AbstraktPełen tekst

Dorota Kuncewicz, Ewa Sokołowska, Jolanta Sobkowicz

USŁYSZEĆ NIEWYPOWIEDZIANE, CZYLI O INTERPRETACJI PSYCHOLOGICZNEJ ZA POMOCĄ NARZĘDZI TEORII LITERATURY

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: USŁYSZEĆ NIEWYPOWIEDZIANE, CZYLI O INTERPRETACJI PSYCHOLOGICZNEJ ZA POMOCĄ NARZĘDZI TEORII LITERATURY
Autorzy: Dorota Kuncewicz, Ewa Sokołowska, Jolanta Sobkowicz
PFP: 409-426
DOI: 10.14656/PFP20150307
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Marchewka, Bartłomiej Dobroczyński

PSYCHOTERAPIA MIĘDZY NEUTRALNOŚCIĄ ŚWIATOPOGLĄDOWĄ A PROZELITYZMEM

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: PSYCHOTERAPIA MIĘDZY NEUTRALNOŚCIĄ ŚWIATOPOGLĄDOWĄ A PROZELITYZMEM
Autorzy: Katarzyna Marchewka, Bartłomiej Dobroczyński
PFP: 427-440
DOI: 10.14656/PFP20150308
AbstraktPełen tekst

Hanna Waligórska

RECENZJA: Agata Gąsiorowska (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 215)

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: RECENZJA: Agata Gąsiorowska (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy Dlaczego pieniądze wywołują koncentrację na sobie? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 215)
Autorzy: Hanna Waligórska
PFP: 441-443
DOI:
AbstraktPełen tekst

Michał Sieński

Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka (28-29 listopada 2014, Poznań)

Rocznik: 2015
Tom: XX
Numer: 3
Tytuł: Sprawozdanie z I Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej Psychologia Kliniczna w XXI wieku – teoria i praktyka (28-29 listopada 2014, Poznań)
Autorzy: Michał Sieński
PFP: 444-446
DOI:
AbstraktPełen tekst