tom XV / numer 2

powrót do archiwum

Nina Ogińska-Bulik

Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej - rola prężności

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej - rola prężności
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik
PFP: 125-139
DOI:
AbstraktPełen tekst

Magdalena Zadworna-Cieślak, Martyna Kaflik-Pieróg

Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Psychospołeczne determinanty zachowań zdrowotnych młodzieży
Autorzy: Magdalena Zadworna-Cieślak, Martyna Kaflik-Pieróg
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Elżbieta Talik, Leszek Szewczyk

Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Wybrane zasoby osobiste a strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatków
Autorzy: Elżbieta Talik, Leszek Szewczyk
PFP: 154-168
DOI:
AbstraktPełen tekst

Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz

Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki a ich zachowania i przeżycia związane z pracą

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Strategie radzenia sobie ze stresem zawodowym przez pielęgniarki a ich zachowania i przeżycia związane z pracą
Autorzy: Małgorzata A. Basińska, Anna Andruszkiewicz
PFP: 169-192
DOI:
AbstraktPełen tekst

Katarzyna Orlak

Nadużywanie alkoholu - dezadaptacyjna reakcja na stres zawodowy?

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Nadużywanie alkoholu - dezadaptacyjna reakcja na stres zawodowy?
Autorzy: Katarzyna Orlak
PFP: 193-211
DOI:
AbstraktPełen tekst

Barbara Mróz, Agnieszka Turkiewicz, Sylwester Mordarski

Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Wypalenie zawodowe wśród personelu intensywnej opieki medycznej
Autorzy: Barbara Mróz, Agnieszka Turkiewicz, Sylwester Mordarski
PFP: 212-226
DOI:
AbstraktPełen tekst

Monika Wróbel

Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażenie afektywne

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Podmiotowe wyznaczniki podatności na zarażenie afektywne
Autorzy: Monika Wróbel
PFP: 227-240
DOI:
AbstraktPełen tekst

Anna Izabella Brzezińska, Paweł Wolski

Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności - KRSS: konstrukcja i ocena właściwości psychometrycznych

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Kwestionariusz radzenia sobie ze stratą sprawności - KRSS: konstrukcja i ocena właściwości psychometrycznych
Autorzy: Anna Izabella Brzezińska, Paweł Wolski
PFP: 241-262
DOI:
AbstraktPełen tekst

Maria Oleś

Czynnikowa struktura jakości życia młodzieży

Rocznik: 2010
Tom: XV
Numer: 2
Tytuł: Czynnikowa struktura jakości życia młodzieży
Autorzy: Maria Oleś
PFP: 262-279
DOI:
AbstraktPełen tekst