tom XIX / numer 3

powrót do archiwum

Jerzy M. Brzeziński

Po co psychologia?

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Po co psychologia?
Autorzy: Jerzy M. Brzeziński
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140302
AbstraktPełen tekst

Kinga Kaleta

Marital satisfaction, differentiation of self and stress perceived by women

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Marital satisfaction, differentiation of self and stress perceived by women
Autorzy: Kinga Kaleta
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140302
AbstraktPełen tekst

Hüse Lajos, Barnucz Nóra, Konyáriné Ménesi Tünde, Fónai Mihály

Results of Hungarian battered men research

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Results of Hungarian battered men research
Autorzy: Hüse Lajos, Barnucz Nóra, Konyáriné Ménesi Tünde, Fónai Mihály
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140302
AbstraktPełen tekst

Aleksandra Lewandowska-Walter, Katarzyna Kichler, Agnieszka Trawicka

Równowaga systemu rodzinnego i satysfakcja z życia a dobrobyt i style radzenia sobie ze stresem matek dzieci z niepełnosprawnością

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Równowaga systemu rodzinnego i satysfakcja z życia a dobrobyt i style radzenia sobie ze stresem matek dzieci z niepełnosprawnością
Autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Katarzyna Kichler, Agnieszka Trawicka
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140304
AbstraktPełen tekst

Joanna Knapik, Hanna Przybyła-Basista

Ojcowskie zaangażowanie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i jego pomiar

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Ojcowskie zaangażowanie mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności i jego pomiar
Autorzy: Joanna Knapik, Hanna Przybyła-Basista
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140305
AbstraktPełen tekst

Elżbieta Napora, Beata Pękala

Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Wsparcie i komunikacja matek czynnikiem prężności w funkcjonowaniu córek wśród rówieśniczek
Autorzy: Elżbieta Napora, Beata Pękala
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140306
AbstraktPełen tekst

Joanna Koralewska-Samko, Katarzyna Sadowska

Sytuacja materialna rodziny a jakość życia oraz odczuwane emocje u dzieci w wieku szkolnym

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Sytuacja materialna rodziny a jakość życia oraz odczuwane emocje u dzieci w wieku szkolnym
Autorzy: Joanna Koralewska-Samko, Katarzyna Sadowska
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140307
AbstraktPełen tekst

Hanna Brycz, Karol Karasiewicz, Joanna Klimaszewska

Współzależność metapoznawczego Ja i wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Współzależność metapoznawczego Ja i wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego
Autorzy: Hanna Brycz, Karol Karasiewicz, Joanna Klimaszewska
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140308
AbstraktPełen tekst

rec. Natalia Mataczyńska

Recenzja: Elżbieta Talik (2012). Jak trwoga, to do Boga? Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (ss. 180)

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Recenzja: Elżbieta Talik (2012). Jak trwoga, to do Boga? Psychologiczna analiza religijnego radzenia sobie ze stresem u młodzieży w okresie dorastania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (ss. 180)
Autorzy: rec. Natalia Mataczyńska
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

spraw. Dorota Suwalska-Barancewicz

Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w zmieniającym się świecie (Bydgoszcz, 18-21 września 2014 roku)

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Sprawozdanie z XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Psychologia w zmieniającym się świecie (Bydgoszcz, 18-21 września 2014 roku)
Autorzy: spraw. Dorota Suwalska-Barancewicz
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

XXXV Zjazd Naukowy PTP

Uchwała XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce (podjęta dnia 18 września 2014 roku)

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 3
Tytuł: Uchwała XXXV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie regulacji wykonywania zawodu psychologa w Polsce (podjęta dnia 18 września 2014 roku)
Autorzy: XXXV Zjazd Naukowy PTP
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst