tom XIX / numer 1

powrót do archiwum

Věra Kosíková, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka

Formative function of assessment in a psycho-didactical context

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Formative function of assessment in a psycho-didactical context
Autorzy: Věra Kosíková, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140101
AbstraktPełen tekst

Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch

Poza Wielką Piątkę – przegląd nowych modeli struktury osobowości

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Poza Wielką Piątkę – przegląd nowych modeli struktury osobowości
Autorzy: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140102
AbstraktPełen tekst

Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska

Mediacyjna rola rodzicielskich stylów wychowawczych w związku liczby rodzeństwa z rozwojem osobowości i kompetencji społecznych w okresie wczesnej dorosłości

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Mediacyjna rola rodzicielskich stylów wychowawczych w związku liczby rodzeństwa z rozwojem osobowości i kompetencji społecznych w okresie wczesnej dorosłości
Autorzy: Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140103
AbstraktPełen tekst

Justyna Michałek, Teresa Rostowska:

Percepcja relacji rodzinnych a cechy temperamentu u młodzieży z rodzin migracyjnych

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Percepcja relacji rodzinnych a cechy temperamentu u młodzieży z rodzin migracyjnych
Autorzy: Justyna Michałek, Teresa Rostowska:
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140104
AbstraktPełen tekst

Żaneta Stelter

Sposób realizacji roli rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Sposób realizacji roli rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
Autorzy: Żaneta Stelter
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140105
AbstraktPełen tekst

Aleksandra Peplińska, Anna Sadowska

Osobowościowe predyktory równoważenia ról zawodowych i rodzinnych wśród kobiet

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Osobowościowe predyktory równoważenia ról zawodowych i rodzinnych wśród kobiet
Autorzy: Aleksandra Peplińska, Anna Sadowska
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140106
AbstraktPełen tekst

Paulina Pawlicka, Marta Łockiewicz, Aleksandra Szulman-Wardal

Oczekiwania kobiet ciężarnych w zakresie wsparcia społecznego i medycznego w okresie okołoporodowym

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Oczekiwania kobiet ciężarnych w zakresie wsparcia społecznego i medycznego w okresie okołoporodowym
Autorzy: Paulina Pawlicka, Marta Łockiewicz, Aleksandra Szulman-Wardal
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140107
AbstraktPełen tekst

Nina Ogińska-Bulik

Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca

Rocznik: 2014
Tom: XIX
Numer: 1
Tytuł: Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale serca
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik
PFP
DOI: 10.14656/PFP20140108
AbstraktPełen tekst