tom XVIII / numer 1

powrót do archiwum

Jürgen Rost

A  note on the correlation of gain scores and achievement level

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: A  note on the correlation of gain scores and achievement level
Autorzy: Jürgen Rost
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Włodzisław Zeidler

Jürgen Rost: statystyka w  służbie metodologii?

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Jürgen Rost: statystyka w  służbie metodologii?
Autorzy: Włodzisław Zeidler
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Danuta Borecka-Biernat

Czynniki środowiska rodzinnego w  warunkowaniu agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w  sytuacjach konfliktu społecznego

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Czynniki środowiska rodzinnego w  warunkowaniu agresywnej strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w  sytuacjach konfliktu społecznego
Autorzy: Danuta Borecka-Biernat
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Karolina Konopka, Adam Frączek

Płeć psychologiczna a  gotowość do agresji interpersonalnej u  kobiet i  mężczyzn

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Płeć psychologiczna a  gotowość do agresji interpersonalnej u  kobiet i  mężczyzn
Autorzy: Karolina Konopka, Adam Frączek
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Beata Basińska

Emocje w  miejscu pracy w  zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Emocje w  miejscu pracy w  zawodach podwyższonego ryzyka psychospołecznego
Autorzy: Beata Basińska
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Nina Ogińska-Bulik

Pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń o  charakterze traumatycznym u  dzieci i  młodzieży. Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27 (wersja D/M i  R/O)

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Pozytywne skutki doświadczanych zdarzeń o  charakterze traumatycznym u  dzieci i  młodzieży. Kwestionariusz Osobowego Wzrostu – KOW-27 (wersja D/M i  R/O)
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Jarosław Groth

Przyczynek do historii polskiej psychoanalizy – Eugenia Sokolnicka

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Przyczynek do historii polskiej psychoanalizy – Eugenia Sokolnicka
Autorzy: Jarosław Groth
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst

Sprawozdanie z III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” (4-6 kwietnia 2013 roku, Bydgoszcz)

Sprawozdanie z III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” (4-6 kwietnia 2013 roku, Bydgoszcz)

Rocznik: 2013
Tom: XVIII
Numer: 1
Tytuł: Sprawozdanie z III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” (4-6 kwietnia 2013 roku, Bydgoszcz)
Autorzy: Sprawozdanie z III Interdyscyplinarnej Konferencji Doktorantów „Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku” (4-6 kwietnia 2013 roku, Bydgoszcz)
PFP
DOI:
AbstraktPełen tekst