tom XVII / numer 2

powrót do archiwum

Cezary Domański

Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej
Autorzy: Cezary Domański
PFP: 215-232
DOI:
AbstraktPełen tekst

Paweł Błaszczyński

Aleksander Romanowicz Łuria: zarys naukowej biografii

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Aleksander Romanowicz Łuria: zarys naukowej biografii
Autorzy: Paweł Błaszczyński
PFP: 233-246
DOI:
AbstraktPełen tekst

Monika Pawłowska, Dorota Kalka

Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego
Autorzy: Monika Pawłowska, Dorota Kalka
PFP: 247-259
DOI:
AbstraktPełen tekst

Anita Markowska, Marta Tomaszewska, Alina Borkowska

Aktywność mózgu podczas wykonywania testu Stroopa u osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej – przegląd wyników badań neuroobrazowych

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Aktywność mózgu podczas wykonywania testu Stroopa u osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej – przegląd wyników badań neuroobrazowych
Autorzy: Anita Markowska, Marta Tomaszewska, Alina Borkowska
PFP: 260-275
DOI:
AbstraktPełen tekst

Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska

Specyfika i dynamika czasowa objawów dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu w świetle badań longitudinalnych

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Specyfika i dynamika czasowa objawów dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu w świetle badań longitudinalnych
Autorzy: Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska
PFP: 276-289
DOI:
AbstraktPełen tekst

Maria Jagodzińska

Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia
Autorzy: Maria Jagodzińska
PFP: 290-306
DOI:
AbstraktPełen tekst

Romana Kadzikowska-Wrzosek

Siła woli we współczesnej psychologii: ujęcie personologiczne i procesualne

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Siła woli we współczesnej psychologii: ujęcie personologiczne i procesualne
Autorzy: Romana Kadzikowska-Wrzosek
PFP: 307-326
DOI:
AbstraktPełen tekst

Helena Sęk, Łukasz D. Kaczmarek, Michał Ziarko, Ewelina Pietrzykowska, Joanna Lewicka

Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie
Autorzy: Helena Sęk, Łukasz D. Kaczmarek, Michał Ziarko, Ewelina Pietrzykowska, Joanna Lewicka
PFP: 327-343
DOI:
AbstraktPełen tekst

Beata Zarzycka

Przekonania post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Przekonania post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej
Autorzy: Beata Zarzycka
PFP: 344-353
DOI:
AbstraktPełen tekst

Anna Kołodziejczyk

Media w życiu małego dziecka. Badania własne

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Media w życiu małego dziecka. Badania własne
Autorzy: Anna Kołodziejczyk
PFP: 354-380
DOI:
AbstraktPełen tekst

Paweł Izdebski, Agata Górska, Anna Szymanik

Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG
Autorzy: Paweł Izdebski, Agata Górska, Anna Szymanik
PFP: 381-394
DOI:
AbstraktPełen tekst

Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński

Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej

Rocznik: 2012
Tom: XVII
Numer: 2
Tytuł: Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej
Autorzy: Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
PFP: 395-411
DOI:
AbstraktPełen tekst