tom XVI / numer 2

powrót do archiwum

Dariusz Krok

Związek autorytaryzmu z zaangażowaniem religijnym i religijnymi stylami poznawczymi

Rocznik: 2011
Tom: XVI
Numer: 2
Tytuł: Związek autorytaryzmu z zaangażowaniem religijnym i religijnymi stylami poznawczymi
Autorzy: Dariusz Krok
PFP: 123-140
DOI:
AbstraktPełen tekst

Agnieszka Kulik

Kondycja biopsychospołeczna nastolatków a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie ze stresem

Rocznik: 2011
Tom: XVI
Numer: 2
Tytuł: Kondycja biopsychospołeczna nastolatków a poczucie koherencji i strategie radzenia sobie ze stresem
Autorzy: Agnieszka Kulik
PFP: 141-158
DOI:
AbstraktPełen tekst

Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski

Temperamentalne i osobowościowe predyktory postaw roszczeniowych

Rocznik: 2011
Tom: XVI
Numer: 2
Tytuł: Temperamentalne i osobowościowe predyktory postaw roszczeniowych
Autorzy: Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Jarosław Piotrowski
PFP: 159-177
DOI:
AbstraktPełen tekst

Anna Gałkowska, Maciej Haman

Rozumienie różnicy między emocją rzeczywistą a okazywaną u dzieci w wieku przedszkolnym

Rocznik: 2011
Tom: XVI
Numer: 2
Tytuł: Rozumienie różnicy między emocją rzeczywistą a okazywaną u dzieci w wieku przedszkolnym
Autorzy: Anna Gałkowska, Maciej Haman
PFP: 178-196
DOI:
AbstraktPełen tekst

Maria Czerwińska-Jasiewicz

Samopoznanie i planowanie własnej przyszłości przez młodzież jako specyficzne zadania rozwojowe okresu dorastania

Rocznik: 2011
Tom: XVI
Numer: 2
Tytuł: Samopoznanie i planowanie własnej przyszłości przez młodzież jako specyficzne zadania rozwojowe okresu dorastania
Autorzy: Maria Czerwińska-Jasiewicz
PFP: 197-209
DOI:
AbstraktPełen tekst