Janusz Trempała I am both yes and no in response to the discussants' comments [Jestem na tak i na nie zarazem w odpowiedzi na komentarze dyskutantów]

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 3

Tytuł: I am both yes and no in response to the discussants' comments [Jestem na tak i na nie zarazem w odpowiedzi na komentarze dyskutantów]

Autorzy: Janusz Trempała

PFP: PL 306–311 / EN 312–317

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.03.04

Abstrakt

Uważne prześledzenie uwag dyskutantów dostarczyło „materii” do ponownego przemyślenia tez sformułowanych w wykładzie na temat potrzeby wiary w siłę rozumu oraz w racjonalny porządek. Niektóre wypowiedzi dyskutantów wzmocniły tezę o trudnościach, jakie mają współcześni psychologowie rozwoju człowieka w badaniu i wyjaśnieniu rozwoju, a także o pewnych zaniechaniach wynikających z przesunięciu uwagi z poszukiwania związku teorii i empirii na korzyść samej empirii.

Przedstawione rozważania doprowadziły do konkluzji o trudnościach, jakie mają naukowcy psychologowie w rozpoznaniu prawdy i fałszu, dobra i zła jako konsekwencji braku respektu wobec ustalenia założeń podstawowych ontologicznych i epistemologicznych. Szanse na pokonanie kryzysu w badaniach nad rozwojem człowieka daje podejście systemowe i niejako powrót do „klasyki” – badań ontogenetycznych.

Słowa kluczowe: dyskusja, kryteria prawdy i fałszu, podejście systemowe, badania nad rozwojem poznawczym