Jan Cieciuch Unexpected contexts of reason and belief in Janusz Trempała’s lecture [Nieoczekiwane konteksty rozumu i wiary w wykładzie Janusza Trempały]

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 3

Tytuł: Unexpected contexts of reason and belief in Janusz Trempała’s lecture [Nieoczekiwane konteksty rozumu i wiary w wykładzie Janusza Trempały]

Autorzy: Jan Cieciuch

PFP: PL 294–299 / EN 300–305

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.03.03

Abstrakt

Janusz Trempała (2023) zidentyfikował problemy fundamentalne dla współczesnej nauki, a w związku z tym, w szczególności, też dla psychologii. Ponieważ dotyczą one podstaw racjonalności nauki we współczesnym kontekście społecznym, wykraczając tym samym poza psychologiczny dyskurs, komentarz również utrzymany został w dyskursie granicznym, odwołując się do europejskiej tradycji dyskusji zarówno w treści, jak i formie. Komentarz skupia się na trzech problemach: (1) problem konieczności uzasadniania racjonalności z perspektywy dziedzictwa myśli europejskiej i konsekwencje tej konieczności, (2) problem statusu (nie)uznawania faktu w sytuacji kryzysu racjonalności oraz (3) problem pragmatycznej skuteczności jako ratunku dla nadwątlonej racjonalności.

Słowa kluczowe: nauka, rozum, wiara