Sebastian Skalski Mental health during the third wave of the pandemic in Poland

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 2

Tytuł: Mental health during the third wave of the pandemic in Poland

Autorzy: Sebastian Skalski

PFP: 215–230

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.02.06

Abstrakt

Celem badania było określenie nasilenia problemów dotyczących zdrowia psychicznego podczas III fali COVID-19 w Polsce. W badaniu wzięło udział 574 respondentów. Ankieta skonstruowana na potrzeby badań składała się z części demograficznej, Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-4 (PHQ-4) oraz Kwestionariusza Ogólnego Stanu Zdrowia GHQ-12. Analizy przeprowadzono, wykorzystując test U Manna–Whitneya. Wyniki badań wskazują, że kobiety mają większe nasilenie problemów ze zdrowiem psychicznym niż mężczyźni. Ponadto kobiety wykazują większe nasilenie depresji i lęku. Dokonując kolejnych analiz, stwierdzono, że respondenci z wykształceniem co najwyżej średnim mają więcej problemów ze zdrowiem psychicznym niż osoby z wykształceniem wyższym. Badani z wykształceniem co najwyżej średnim mają również większe nasilenie depresji i lęku. Analizując pozostałe zmienne, ustalono, że większe nasilenie problemów ze zdrowiem psychicznym mają studenci w porównaniu do osób pracujących. Uzyskane dane można wykorzystać w działaniach łagodzących negatywne skutki pandemii.

Słowa kluczowe: pandemia, COVID-19, zdrowie psychiczne, lęk, depresja