Paweł Brzóska, Bartłomiej Nowak, Bartosz Świerczyński, Jarosław Piotrowski Polish adaptation of pseudo-profound bullshit receptivity scale (BSR)

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 2

Tytuł: Polish adaptation of pseudo-profound bullshit receptivity scale (BSR)

Autorzy: Paweł Brzóska, Bartłomiej Nowak, Bartosz Świerczyński, Jarosław Piotrowski

PFP: 181–198

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.02.04

Abstrakt

W artykule zaprezentowano adaptację i walidację Skali Podatności na Pseudogłębokie Bzdury, opracowanej przez Pennycooka i współpracowników w 2015 roku. Adaptacja została wykonana metodą tłumaczenia zwrotnego. Weryfikacja zaadaptowanego narzędzia została przeprowadzona na grupie studentów i użytkowników Facebooka (N = 209) i uwzględniała pełną 30-pozycyjną wersję skali oraz skróconą 10-pozycyjną. Sprawdzona została wewnętrzna struktura narzędzia za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej oraz jej trafność zewnętrzna poprzez analizy korelacji ze zmiennymi kryterialnymi. Polska 30-pozycyjna wersja skali osiągnęła akceptowalny poziom dopasowania danych do modelu teoretycznego, a pomiar nią był rzetelny oraz równoważny z oryginalnym na poziomie skalarnym. Trafność pomiaru została potwierdzona przez uzyskane korelacje ze zmiennymi kryterialnymi – podatność na pseudogłębokie bzdury wiązała się z mniej analitycznym i bardziej intuicyjnym stylem myślenia oraz wyższym zamieszaniem ontologicznym i poziomem przekonań religijnych. Wyniki wskazują na to, że polska adaptacja pełnej wersji skali podatności na pseudogłębokie bzdury może być wykorzystywana do badań ilościowych i porównań międzykulturowych.

Słowa kluczowe: adaptacja, CRT, intuicja, zamieszanie ontologiczne, pseudogłębokie bzdury