Łukasz Nikel Controlled and autonomous motivation in elementary school: the role of big five personality traits and shyness

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 2

Tytuł: Controlled and autonomous motivation in elementary school: the role of big five personality traits and shyness

Autorzy: Łukasz Nikel

PFP: 160–180

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.02.03

Abstrakt

Motywację szkolną według teorii autodeterminacji wyjaśnia się najczęściej poprzez czynniki zewnętrzne, sytuacyjne. Niewiele jednak wiadomo na temat wyjaśniania takiej motywacji poprzez czynniki wewnętrzne, osobowościowe. Celem badania było poszerzenie wiedzy o motywacji szkolnej za pomocą cech osobowości według Wielkiej Piątki oraz nieśmiałości. W badaniu wzięło udział 400 dzieci w wieku od 8 do 12 lat ze szkół podstawowych. Dzieci wypełniły kwestionariusze badające motywację szkolną, cechy osobowości oraz nieśmiałość. Pośród uzyskanych wyników motywacja kontrolowana była głównie wyjaśniana za pomocą neurotyzmu, a motywacja autonomiczna – za pomocą ugodowości, otwartości na doświadczenia i sumienności. Ogólna nerwowość (podskala neurotyzmu) była dodatnio powiązana z amotywacją i motywacją kontrolowaną, a ujemnie – z motywacją wewnętrzną. Nieśmiałość była pozytywnie powiązana z motywacją kontrolowaną. Ponadto w zależności od poziomu ogólnej nerwowości i poziomu introwersji (podskala ekstrawersji) związek pomiędzy nieśmiałością a motywacją kontrolowaną ulegał istotnej zmianie i był nieistotny zarówno przy niskim poziomie ogólnej nerwowości, jak i introwersji. Wykazano pewne różnice w zależności od typów nieśmiałości: nieśmiałość introwertywna charakteryzowała się wyższą amotywacją i niższą motywacją autonomiczną niż nieśmiałość społeczna. Omówiono wyniki i ich implikacje.

Słowa kluczowe: motywacja szkolna, motywacja autonomiczna, motywacja kontrolowana, cechy osobowości, nieśmiałość