Gracjana Gronowska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Jakub Hartung-Wójciak Fear of progression in selected chronic diseases – a review of studies

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 2

Tytuł: Fear of progression in selected chronic diseases – a review of studies

Autorzy: Gracjana Gronowska, Monika Wiłkość-Dębczyńska, Jakub Hartung-Wójciak

PFP: 147–159

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.02.02

Abstrakt

Celem przeglądu jest odnalezienie wiodących sposobów podejmowania problematyki lęku przed progresją. Aby uniknąć dosyć płynnego posługiwania się tym pojęciem ze względu na historię jego powstania, zastosowano konieczne rozróżnienie definicyjne, według którego poszukiwano publikacji. Wyniki przedstawiają dwie zasadnicze tendencje do ujmowania lęku przed progresją w badaniach naukowych. Konstrukt fear of progression jest używany najczęściej w stosunku do chorób nowotworowych, a niekiedy pomijany w przypadku innych chorób przewlekłych. Poszerzenie badań nad tym zagadnieniem jest jednym z wniosków i zaleceń sugerowanych w dyskusjach publikacji uwzględnionych w przeglądzie, zwłaszcza ze względu na implikacje praktyczne tej wiedzy dla osób pracujących z chorymi przewlekle oraz kreujących politykę w opiece zdrowotnej.

Słowa kluczowe: choroba przewlekła, psychoonkologia, lęk przed progresją, stwardnienie rozsiane