Aleksandra Kubiak-Frątczak, Lidia Cierpiałkowska Parentification and personality integration and mentalization ability in adults from families with alcohol use disorders and from families with chronic somatic disease

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 2

Tytuł: Parentification and personality integration and mentalization ability in adults from families with alcohol use disorders and from families with chronic somatic disease

Autorzy: Aleksandra Kubiak-Frątczak, Lidia Cierpiałkowska

PFP: 123–146

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.02.01

Abstrakt

Celem badań była odpowiedź na pytanie o związki pomiędzy nasileniem parentyfikacji a poziomem integracji osobowości i zdolnością do mentalizacji u osób pochodzących z rodzin z zaburzeniami używania alkoholu oraz rodzin, w których rodzic cierpiał na przewlekłą chorobę somatyczną. Poziom integracji osobowości uznano za wskaźnik zdrowia psychicznego. Postawiono hipotezę, że osoby z obu grup charakteryzują się podobnym poziomem integracji osobowości, ponieważ ich rodzice doświadczyli znaczących ograniczeń w adekwatnym pełnieniu roli rodzicielskiej, natomiast różnią się zdolnością do mentalizacji własnych działań i funkcjonowania w relacjach społecznych innych ludzi.

Metoda: Grupę badaną stanowiło 35 osób dorosłych z rodzin z zaburzeniami używania alkoholu i 30 osób z rodzin z przewlekłą chorobą somatyczną. Zastosowano następujące narzędzia: Test dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (Pilat, Jones, 1985, polskie tłumaczenie: Hołda, Janus, Kaleńczuk, 2021), Skala synowskiej odpowiedzialności dla dorosłych (Jurkovic, Thirkield, 1999, polska adaptacja: Publicewicz, Oleszkowicz, 2020; Kubiak, Cierpiałkowska, 2021), Skala mentalizacji (Dimitrijević, Hanak, Dimitrijević, Marjanović, 2018, polska adaptacja: Jańczak, 2021), Skala tożsamości i funkcjonowania społecznego (Gamache, Savard, Leclerc, Côté, 2019, polska adaptacja: Łakuta, Cieciuch, Strus, Morey, 2022).

Wyniki: Stwierdzono, że osoby z rodzin z chorobą somatyczną i osoby z rodzin z problemem alkoholowym różnią się stopniem nasilenia parentyfikacji i jej wymiarów, a także poczuciem niesprawiedliwości wynikającym z konieczności podejmowania roli rodzicielskiej w rodzinie. Wykazują podobny poziom dezintegracji osobowości (z wyjątkiem zaburzeń tożsamości) i zdolności do mentalizacji. W obu grupach jednostki wykazują większą zdolność do mentalizowania stanów psychicznych innych osób niż własnych. Stwierdzono, że predyktorami poziomu dezintegracji osobowości u badanych są ogólna zdolność do mentalizacji oraz poczucie niesprawiedliwości w przeszłości.

Konkluzja: Porównywane grupy dorosłych z rodzin z zaburzeniami używania alkoholu i przewlekłą chorobą somatyczną różniły się stopniem nasilenia poszczególnych aspektów parentyfikacji oraz poczucia niesprawiedliwości wynikającego z konieczności podejmowania roli rodzicielskiej w rodzinie. Predyktorami poziomu dezintegracji osobowości w badanej grupie okazały się ogólna zdolność do mentalizacji oraz poczucie niesprawiedliwości w przeszłości.

Słowa kluczowe: parentyfikacja, integracja osobowości, mentalizacja, rodzina z zaburzeniami używania alkoholu, rodzina z chorobą somatyczną