Tina Lindhard, Marzanna Farnicka Socio-technological revolution: consequences to education

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: Socio-technological revolution: consequences to education

Autorzy: Tina Lindhard, Marzanna Farnicka

PFP: 99–112

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.06

Abstrakt

Żyjemy w czasach, w których zmiany kulturowe i społeczne wpływają na rozwój jednostki. Zmiany te można obserwować w perspektywie zarówno indywidualnej, jak i całych grup. Zawdzięczamy to rewolucji technologicznej i akceleracji procesów zmieniających sposób życia. Zjawiska te są powszechne i pod pewnymi względami już długotrwałe. Procesy, których jesteśmy świadkami, mają znaczenie dla nauk o rozwoju oraz uczeniu (psychologia, edukacja). Współczesna psychologia i edukacja stoi w obliczu wyzwań związanych z pytaniami i propozycjami radzenia sobie i utrzymywania balansu między biologicznym czy społecznym determinizmem, skrajnym indywidualizmem i podmiotowością czy technologizacja i utylitarnością.W artykule zwrócono uwagę na konsekwencje wprowadzenia nowoczesnych narzędzi związanych z rozwojem technologicznym w psychologii i edukacji, zwłaszcza poprzez proces “odkorzenienia”, czyli oddzielenia uczniów od nauczycieli i uczniów od ich środowiska, które są źródłem celów i motywacji.

Słowa kluczowe: cele kształcenia, środowisko rozwojowe, innowacje w edukacji