Jarosław Grobelny Development and validation of the SMAT-G cognitive abilities test

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: Development and validation of the SMAT-G cognitive abilities test

Autorzy: Jarosław Grobelny

PFP: 79–98

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.05

Abstrakt

Artykuł opisuje proces opracowania nowego narzędzia do pomiaru zdolności poznawczych: SMAT-G. Test oparty jest na modelu inteligencji Cattella–Horna–Carrolla (tj. trzystopniowej strukturze zdolności poznawczych). Opisane zostały kolejne kroki wyboru skali (w tym mierzących zdolności płynne i skrystalizowane, czytanie i rozumienie oraz wiedzę ilościową) oraz proces opracowania pozycji testowych. Przeprowadzono trzy badania walidacyjne i przedstawiono ich wyniki. Przeanalizowane zostały procesy udzielania odpowiedzi na pozycje testowe, wskaźniki trudności i mocy dyskryminacyjnej, rzetelność połówkowa, struktura czynnikowa i możliwe konsekwencje stosowania testu. Wyniki SMAT-G odpowiadają modelowi teoretycznemu i wykazują istotne korelacje z uznanymi testami zdolności poznawczych. Przeprowadzone badania potwierdzają rzetelność i trafność SMAT-G.

Słowa kluczowe: test zdolności poznawczych, specyficzne zdolności poznawcze, ogólne zdolności poznawcze, inteligencja płynna, inteligencja skrystalizowana, testowanie