Magdalena Szydłowska, Danuta Borecka-Biernat Parental attitudes in the retrospective assessment of adults and the quality of interpersonal relationship towards siblings

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: Parental attitudes in the retrospective assessment of adults and the quality of interpersonal relationship towards siblings

Autorzy: Magdalena Szydłowska, Danuta Borecka-Biernat

PFP: 56–78

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.04

Abstrakt

Cel pracy badawczej stanowi określenie związków pomiędzy postawami rodzicielskimi a jakością relacji interpersonalnej wobec rodzeństwa w dorosłości. Uczestnikami badań było 438 dorosłych osób w wieku od 18. do 53. roku życia, znajdujących się w okresie życiowym wczesnej oraz średniej dorosłości. Zastosowano narzędzia badawcze: Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców (KPR-Roc) M. Plopy (2005) oraz Skalę Stosunków Familiarnych Dorosłego Rodzeństwa (SSFDR) K. Walęckiej-Matyi (2015). Wyniki analizy statystycznej częściowo potwierdziły przewidywania hipotezy badawczej. Stwierdzono częściowo pozytywne (autonomia, akceptacja) i negatywne (nadmierne wymagania, niekonsekwencja, opiekuńczość) związki między postawami rodziców a ogólnym zaangażowaniem w relacje interpersonalne wobec rodzeństwa w wieku dorosłym, w zależności od przyjętych wariantów analizy.

Słowa kluczowe: postawy rodzicielskie, relacje interpersonalne, rodzeństwo, osoby dorosłe