Ryszard Praszkier The empassion scale: introduction, validation, and application

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: The empassion scale: introduction, validation, and application

Autorzy: Ryszard Praszkier

PFP: 37–55

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.03

Abstrakt

W tym artykule zaproponowane jest nowe pojęcie „Empassion”, a także metoda jego pomiaru, walidacja kwestionariusza oraz badania międzysegmentowe.

Empatia i współczucie, kluczowe czynniki zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym, powinny występować razem, bowiem empatia bez współczucia może prowadzić do negatywnych rezultatów (np. może być używana do zachowań manipulacyjnych), natomiast współczucie bez empatii może prowadzić do litości niepopartej rozumieniem.

Artykuł przedstawia przegląd współczesnej wiedzy o empatii i współczuciu oraz o metodach pomiaru tych zmiennych, a następnie prezentuje koncepcję własną „empassion”; proponuje też zmienne tworzące to pojęcie, a następnie przedstawia metodę konstruowania Skali Empassion (ES), proces jej walidacji oraz międzysegmentowe badania występowalności tej cechy na próbie dorosłych Polaków, N = 338 (poprzez panel badawczy Ariadna). Rzetelność skali okazała się bardzo dobra, a analiza czynnikowa potwierdziła zasadność dwóch zmiennych empassion: „dostrajania się do drugiej osoby” oraz „zaangażowania”. Badanie międzysegmentowe ujawniło występowanie różnych zależności, np. kobiety mają znacząco wyższy poziom empassion niż mężczyźni. Analiza trafności pokazała pozytywną korelację skali ES z obiema skalami: empatii i współczucia. Połączenie empatii ze współczuciem w jednej kategorii oraz skali umożliwia połączenie pozytywnych oraz unikanie negatywnych aspektów każdej z tych kategorii oddzielnie.

Słowa kluczowe: empatia, współczucie, zapobieganie konfliktom, wprowadzanie zmiany, empassion