Natalia Pilarska, Nikola Siemińska, Weronika Skonieczna Self-care and risk of postpartum depression

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: Self-care and risk of postpartum depression

Autorzy: Natalia Pilarska, Nikola Siemińska, Weronika Skonieczna

PFP: 19–36

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.02

Abstrakt

Poszukiwanie czynników prewencyjnych w kontekście różnych trudności rozwojowych oraz zaburzeń psychicznych jest kluczowym zadaniem psychologów i psychoterapeutów, zarówno w trakcie procesu psychoterapeutycznego, jak i w pracy profilaktycznej. Potrzeba ta jest szczególnie ważna w dobie pandemii, wojny oraz w obliczu rosnących wskaźników zachorowań, w tym wciąż coraz bardziej powszechnej depresji poporodowej. Jednym z czynników prewencyjnych może być dbanie o siebie, wyrażane poprzez uważną samoopiekę. Artykuł prezentuje przeprowadzone badanie pilotażowe weryfikujące zależność samoopiekuńczości z nastrojem u kobiet będących aktualnie w ciąży. Hipoteza sugerująca, iż samoopiekuńczość ma znaczenie dla zmniejszenia ryzyka depresji poporodowej, została potwierdzona. Zbudowano model regresyjny obejmujący dwa istotne predyktory (nasilenie samoopieki i miejsce zamieszkania), które wyjaśniają wariancję nasilenia depresyjności u kobiet w ciąży. Wyniki przeprowadzonych badań pilotażowych ukazują ważne zagadnienie, które może być punktem dalszych poszukiwań czynników prewencyjnych w obliczu depresji poporodowej.

Słowa kluczowe: samoopieka, depresja poporodowa, ciąża, kryzys, miejsce zamieszkania