Anna Józefczyk Hedonic and eudaimonistic well-being: integration of the perspectives as a direction for further research

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2023

Tom: XXVIII

Numer: 1

Tytuł: Hedonic and eudaimonistic well-being: integration of the perspectives as a direction for further research

Autorzy: Anna Józefczyk

PFP: 5–18

DOI: https://doi.org/10.34767/PFP.2023.01.01

Abstrakt

W literaturze dotyczącej dobrostanu psychicznego wyraźny jest podział na definiowanie tego pojęcia w nurcie hedonistycznym (jako wysokie nasilenie pozytywnego afektu, niskie nasilenie afektu negatywnego oraz satysfakcja z życia) oraz eudajmonistycznym (jako samoakceptacja, pozytywne relacje z innymi, poczucie sensu i celu w życiu). Tymczasem badania empiryczne podejmujące problematykę zbieżności obu perspektyw wskazują, że najbardziej trafnym sposobem konceptualizacji tego konstruktu jest ich integracja. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze doniesienia z tego zakresu, a także modele teoretyczne dobrostanu psychicznego, które stanowią propozycję syntezy kategorii hedonistycznych oraz eudajmonistycznych. W dyskusji omówiono zalety szerokiej konceptualizacji dobrostanu dla trafności badań psychologicznych prowadzonych w tym obszarze.

Słowa kluczowe: dobrostan, szczęście, hedonizm, eudajmonia