Arkadiusz Dudziak, Małgorzata Sitarczyk Ekspresja gniewu a problematyczne używanie Internetu

PDF Pełen tekst

Rocznik: 2022

Tom: XXVII

Numer: 4

Tytuł: Ekspresja gniewu a problematyczne używanie Internetu

Autorzy: Arkadiusz Dudziak, Małgorzata Sitarczyk

PFP: 452–463

DOI: 10.34767/PFP.2022.04.05

Abstrakt

Celem badań ukazanych w niniejszym artykule jest analiza relacji między problematycznym używaniem Internetu (PUI) a ekspresją gniewu. Badania były prowadzone w grupach uczniów szkół średnich (N = 236) i studentach (N = 85). Grupa badana wynosiła razem 321 osób w wieku od 15 do 26 lat. Do analizy korelacji między zmiennymi – ekspresja gniewu i problematyczne używanie Internetu użyto kwestionariuszy: Skale Ekspresji Gniewu (SEG) oraz Test  Problematycznego Używania Internetu (TPUI22). Analiza wyników badań wskazuje na to, że doświadczenia nabywane w świecie wirtualnym mogą wpływać na nasilenie ekspresji gniewu zewnętrznego, kierowanego na innych ludzi, a także agresji w świecie wirtualnym i realnym. Jednakże korelacje między tymi wymiarami są słabe bądź przeciętne, więc powodów agresji nie należy dopatrywać się jedynie w problematycznym używaniu Internetu. Wysokie nasilenie PUI może sprzyjać rozwojowi agresywności, ale nie jest jej jedyną przyczyną, której można doszukiwać się w środowisku akceptującym agresję i przemoc lub w temperamencie i wrodzonych predyspozycjach do dużej reaktywności emocjonalnej.

Słowa kluczowe: problematyczne używanie Internetu, gry online, agresywność, gniew, ekspresja gniewu